Buitenlanders betalen de tol

Gepubliceerd op 25 februari 2017

Samen met meer dan 40 collega´s uit 9 andere lidstaten heb ik geprotesteerd tegen de invoering van wegentol in Duitsland. In debat met Violeta Bulc, de Europese Commissaris voor Transport, hebben we onze grote bezwaren toegelicht.

Het Duitse tolplan werpt nieuwe barrières en grenzen op in de EU, terwijl wij die juist willen afbreken. Europese leiders hebben de mond vol van meer Europese samenwerking en het wegnemen van obstakels, terwijl ze in de praktijk juist het tegenovergestelde doen. Het is landen in de EU weliswaar toegestaan om tol te heffen, maar daarbij mogen de eigen inwoners niet worden bevoordeeld. Zo profiteren alleen eigenaren van in Duitsland ingeschreven zuinige auto’s van een verlaagde jaarlijkse wegenbelasting. Het zijn dus de buitenlandse weggebruikers die het Duitse tolsysteem houdbaar moeten houden en dus ervoor betalen. En uiteindelijk zijn het vooral de bewoners van grensregio’s, zoals in onze eigen mooie provincie, die daar de dupe van zijn. Mensen die in de dagelijkse praktijk volop over de grenzen heen gaan, om te werken, om te wonen, om te winkelen, om naar de dokter te gaan. Juist deze grensbewoners worden benadeeld en verder ontmoedigd om naar het buitenland te gaan.

Ik heb Commissaris Bulc dan ook met klem verzocht om zich te blijven verzetten tegen dit slechte Duitse plan. Iedere vorm van discriminatie zullen we samen, ook vanuit het Europese Parlement, moeten bestrijden. We zullen de Europese Commissie onder druk blijven zetten om Duitsland (weer) op het matje te roepen, met als uiteindelijke doel om het tolbesluit terug te draaien.

Terug naar het overzicht