Budget 2020: mag het misschien ietsje zuiniger

Gepubliceerd op 29 november 2019

Ieder jaar stelt het Europees Parlement samen met de lidstaten de begroting voor het volgend jaar vast. Dit gaat jaarlijks om een bedrag van zo’n 150 miljard euro dat noodzakelijk is om de belangen van meer dan 500 miljoen Europese burgers te dienen. Zoals ik in mijn vorige nieuwsbrief noemde, hebben we vorige maand als Europees Parlement ons standpunt over de begroting van 2020 ingenomen. Deze week stemde we over het akkoord waartoe we met de Raad zijn gekomen.

De prioriteiten voor het jaar 2020 zijn duidelijk: we moeten inzetten op groene technologieën en innovaties om ons beter te kunnen bewapenen tegen klimaatverandering. We willen hierin als Europa voorloper en voorbeeld zijn voor andere grootmachten in de wereld, zodat we onze aarde op een waardige manier achterlaten voor de generaties die volgen. Verder willen we ons richten op het creëren van banen omdat er nog te veel werkeloosheid in Europa is, vooral onder jongeren. Bovendien willen we meer investeren in een sterke economie, om zo een competitieve speler te blijven ten opzichte van bijvoorbeeld China en de VS.

Geld voor nieuwe prioriteiten moet echter wel ergens vandaan komen. Als CDA zijn we er altijd voor geweest om daarbij kritisch naar alle uitgaven te kijken en niet zomaar met geld te gaan strooien. Als er meer geld voor het een nodig is, kan er vaak best op het ander een beetje bezuinigd worden. Alle mooie ambities moeten namelijk wel betaalbaar blijven. Dat is ook de lijn die Minister Wopke Hoekstra en de Nederlandse regering volgen in de onderhandelingen over de Europese begroting.

Helaas konden wij ons deze week tijdens de stemming niet helemaal vinden in het akkoord dat er lag. De begroting ligt namelijk bijna een half miljard euro boven het bedrag dat de Europese Commissie voorstelde. Deze hogere uitgaven moeten worden gedekt door extra bijdragen van de lidstaten. De begroting voor 2020 is deze week dan wel aangenomen, maar wij hebben als CDA besloten dit niet te steunen. In plaats daarvan hebben we een ‘blanco’ stem uitgebracht omdat we ons wel konden vinden en de stevigere aandacht die in de begroting zit voor veiligheid, bescherming van de buitengrenzen, en studeren in het buitenland (Erasmus+). Ook zal er 85 miljoen euro minder verspild worden aan toetredingssteun voor Turkije.

Terug naar het overzicht