Betere handhaving voor een eerlijkere arbeidsmarkt

Gepubliceerd op 16 april 2019

Vandaag heeft het Europees Parlement ingestemd met de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit. Rapporteur Jeroen Lenaers reageert verheugd: “de afgelopen jaren hebben we werken over de grens gemakkelijker gemaakt, maar dit pakt niet altijd rechtvaardig uit. De regels zijn er wel, maar het handhaven blijft lastig. Daar komt nu eindelijk verandering in”.

“Het is hard nodig”, aldus Lenaers. “In de afgelopen tien jaar is het aantal ‘mobiele werknemers’ verdubbeld: ongeveer 17 miljoen mensen werken momenteel in een ander land dan waar ze wonen of vandaan komen en dit zullen er in de toekomst alleen maar meer worden. Oneerlijke concurrentie en fraude zijn hierbij niet altijd goed genoeg aangepakt. Het is daarom cruciaal dat nationale arbeidsinspecties over de grens heen kunnen samenwerken om misstanden aan te pakken. De afgelopen periode hebben we veel bereikt om de Europese arbeidsmarkt eerlijker te maken. Denk bijvoorbeeld aan de detacheringsrichtlijn, waarin we hebben gezorgd voor gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek om zo oneerlijke concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Maar deze regels staan of vallen bij goede handhaving. De oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit is een belangrijk stuk in deze puzzel.”

“Het doel van de Arbeidsautoriteit is te waken of bestaande regels worden nageleefd, zowel nationaal als Europees. Nationale arbeidsinspecties moeten dus ook Europees kunnen opereren” zegt Lenaers. De Arbeidsautoriteit gaat deze samenwerking bij arbeidsinspecties en controles van grensoverschrijdende werknemers makkelijker maken en speelt een rol bij bemiddelingsprocedures tussen lidstaten. “In het verleden hebben we gezien dat bijvoorbeeld bij de aanleg van de A2 bij Maastricht Portugese werknemers via een Iers detacheringsbureau werden ingehuurd en uitgebuit. Dit is onacceptabel en met de Arbeidsautoriteit kunnen de inspecties in Nederland, Portugal en Ierland samenwerken om dit soort zaken tot de bodem uit te zoeken én aan te pakken.”

“Ik ben dus zeer blij met dit nieuwe agentschap. Hiermee zorgen we ervoor dat verbindingsofficieren van de nationale arbeidsinspecties straks in één gebouw samenwerken en het directe aanspreekpunt zijn voor elkaar, waardoor bijvoorbeeld de Nederlandse arbeidsinspectie direct contact kan leggen met de Bulgaarse autoriteiten bij een specifieke vraag”.

Terug naar het overzicht