Begrotingsvoorstel 2021-2027 niet op maat

Gepubliceerd op 16 november 2018

Woensdag hebben we in het Europees Parlement een positie ingenomen over hoe de meerjarenbegroting van de EU voor de periode 2021-2027 eruit moet gaan zien.  Het gaat hier om bepalingen over de hoogte van het budget en de verdeling van het geld om de Europese prioriteiten te kunnen financieren. Als CDA-delegatie hebben we tegen dit tussentijds verslag gestemd, omdat we het oneens zijn met een aantal belangrijke zaken in dit begrotingsvoorstel.

Zo gaat de voorgestelde nationale bijdrage van 1% naar 1,3%. Een verhoging van het budget vinden wij echter niet nodig. Het Verenigd Koninkrijk zal uit de EU stappen, waardoor er minder geld binnen zal komen. De Europese begroting zal mede daarom gemoderniseerd moeten worden om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. Daarbij is meer aandacht nodig voor innovatie, onderzoek, veiligheid, klimaat en duurzaamheid, maar we moeten ook een verantwoorde begroting afleveren en dat betekent dat we op andere terreinen zullen moeten bezuinigen. Ik ben daarom voor behoud van de huidige nationale bijdrage.

Daarnaast vinden we dat de beslissing over de meerjarenbegroting met unanimiteit genomen moet blijven worden. Het mag niet zo zijn dat een grotere groep landen aan een kleinere groep landen kan opleggen wat zij met hun geld moeten doen. Tenslotte moet de pre-toetredingssteun voor Turkije als kandidaat-lidstaat helemaal stoppen. In mijn vorige nieuwsbrief schreef ik al dat we de pre-toetredingssteun voor Turkije voor het komende jaar al hebben stopgezet. Wat ons betreft geldt dit ook voor de begroting tot en met 2027. Het voortdurende schenden van onze Europese normen en waarden laten zien dat Turkije ongeschikt is om lid te worden van de EU.

 

Foto: 

Terug naar het overzicht