Aankomende uitdagingen in LIBE en EMPL

Gepubliceerd op 5 juli 2019

De afgelopen vijf jaar heb ik me met enthousiasme ingezet op onderwerpen als politie- en justitiesamenwerking en het Europees vluchtelingenbeleid. Zeker op dat laatste onderwerp is nog veel werk aan de winkel en ik hoop daar snel mee van start te kunnen gaan. Andere onderwerpen waar de commissie zich bezig mee zal houden zijn drugsbestrijding, het tegengaan van terroristische propaganda online en toezicht op het gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in publieke instellingen.

Ook met mijn werk in de commissie sociale zaken en werkgelegenheid mag ik de komende vijf jaar doorgaan. In het afgelopen mandaat hebben we veel bereikt, met als (persoonlijk) hoogtepunt de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit. Maar ook in het komende mandaat liggen er nog genoeg uitdagingen. Zo zullen we opnieuw aan de slag moeten met de coördinatie van sociale zekerheid, maar ook dossiers over bijvoorbeeld de platformeconomie, pensioenen en arbeidsvoorwaarden in de transportsector zullen de revue passeren. Kortom, het beloven enerverende én interessante jaren te worden.

Dit artikel verscheen eerder in de nieuwsbrief van Jeroen Lenaers over de plenaire vergaderweek in Straatsburg – juli I 2019

Terug naar het overzicht