30 jaar verdrag rechten van het kind

Gepubliceerd op 29 november 2019

Het Europees Parlement heeft speciale aandacht geschonken aan het internationaal verdrag inzake de rechten van het kind. Dit verdrag uit 1989 wordt als mijlpaal gezien omdat het het eerste verdrag is dat de specifieke rechten van kinderen vastlegt en het verdrag heeft er sindsdien toe bijgedragen dat staten een nationaal een coherent wettelijk kader scheppen om kinderen zo goed mogelijk te laten ontwikkelen, groeien en beschermen. Daarnaast heeft het verdrag een belangrijke norm geïntroduceerd die iedere staat ertoe verplicht om bij het opstellen van nieuw beleid aangaande kinderen, altijd te controleren of het beleid ook echt handelt in het belang van het kind.

Ondanks dat er dertig jaar na dato veel in positieve zin veranderd is, zijn er een aantal trends in het bijzonder online die mij grote zorgen baren. Zoals ook mijn CDA-collega Harry van der Molen in de Tweede Kamer, stel ik mij de vraag of we onze kinderen wel voldoende beschermen tegen online marketingpraktijken. Zo worden kinderen bijvoorbeeld meer en meer gezien als mini-consument en specifiek het doelwit van sluikreclame. Het moet altijd helder zijn dat er sprake is van beïnvloeding door reclame en lang niet alle reclame is geschikt voor kinderen.

Daarnaast maak ik me grote zorgen over de toename van kinderporno. Het Europese agentschap voor politiesamenwerking (Europol) maakte bijvoorbeeld recentelijk bekend dat ook het afgelopen jaar weer meer materiaal is ontdekt dan het jaar ervoor. Ik zal me in de komende termijn inzetten om ervoor te zorgen dat de Europese Unie meer doet om dit probleem aan te pakken. Ik vind het belangrijk dat de wens die in de preambule van het verdrag staat ook waargemaakt wordt: namelijk dat “het kind, voor de volledige en harmonische ontplooiing van zijn (of haar) persoonlijkheid, dient op te groeien in een gezinsomgeving, in een sfeer van geluk, liefde en begrip.”

Terug naar het overzicht