Volgende stap op weg naar een Europese Arbeidsautoriteit

Gepubliceerd op 14 december 2018

Het was nog even spannend maar op dinsdag werd duidelijk dat een overgrote meerderheid van het parlement achter mijn rapport voor het opzetten van een Europese Arbeidsautoriteit staat. Dit EU-agentschap gaat zorgen voor een betere handhaving van de Europese regels betreffende arbeidsmobiliteit. Tijdens de stemming werd het rapport aangenomen met 459 stemmen voor, 160 stemmen tegen en 41 onthoudingen.

In de afgelopen 10 jaar is het aantal ‘mobiele werknemers’ verdubbeld: ongeveer 17 miljoen mensen werken momenteel in een ander land dan waar ze wonen of vandaan komen en dit zullen er in de toekomst alleen maar meer worden. Oneerlijke concurrentie en fraude zijn hierbij niet altijd goed genoeg aangepakt. Het is daarom cruciaal dat nationale arbeidsinspecties over de grens heen kunnen samenwerken met arbeidsinspecties uit andere landen om dit soort misstanden aan te pakken.
De afgelopen periode hebben we veel bereikt om de Europese arbeidsmarkt eerlijker te maken. Denk bijvoorbeeld aan de detacheringsrichtlijn, waarin we hebben gezorgd voor gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek. Maar, zulke regels staan of vallen bij goede handhaving. De oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit gaat hierbij helpen.

Door de arbeidsautoriteit gaat de samenwerking op het gebied van arbeidsinspectie en controle van grensoverschrijdende werknemers straks makkelijker. Ook kan de autoriteit een rol gaan spelen bij bemiddelingsprocedures bij arbeid gerelateerde conflicten tussen lidstaten. Voor mij is het daarom belangrijk dat deze autoriteit ook tanden heeft. Met ons voorstel maken we het moeilijker voor lidstaten om zonder gegronde redenen niet deel te nemen aan gezamenlijke inspecties.

Door de aangenomen stemming afgelopen dinsdag kan ik nu met de Raad in onderhandeling om tot een gezamenlijke tekst te komen. De druk is hoog om dit dossier voor de verkiezingen af te ronden, maar ik heb er vertrouwen in dat we in de komende maanden tot een goed compromis zullen komen. Uiteraard houd ik u hierover op de hoogte.

 

Foto: 

Terug naar het overzicht