CDA: Europese kaart voor sociale zekerheid moet bureaucratische rompslomp voorkomen

Gepubliceerd op 25 november 2021

Het Europees Parlement stemde vandaag met een ruime meerderheid voor verbeterde digitale handhaving op het gebied van grensoverschrijdende sociale zekerheid. Door het invoeren van een zogeheten Europese socialezekerheidskaart kan nationale en Europese wetgeving effectiever gehandhaafd worden. Het wordt voor arbeidsinspecties makkelijker om op de werkplek te controleren of werknemers sociaal verzekerd zijn, waardoor misbruik en fraude bestreden worden en grensoverschrijdende activiteiten gemakkelijker worden met minder bureaucratische rompslomp voor werknemers en werkgevers.

Jeroen Lenaers (CDA) schreef namens de christendemocraten mee aan het voorstel en is blij met de stemuitslag: “We hebben betere digitale mogelijkheden voor handhaving nodig. Daar pleiten we vanuit het Europees Parlement al jaren voor. De Europese Commissie beloofde in 2017 al met een Europees sociaalzekerheidsnummer te komen, maar dat is nooit van de grond gekomen. Nadat het lang onduidelijk was waarom, weten we inmiddels dat een dergelijk nummer te duur en lastig uitvoerbaar bleek, maar dat betekent niet dat de noodzaak voor betere handhaving ook opeens verdwenen is.”

“Gelukkig is de Commissie onlangs begonnen met een proefproject voor een Europese socialezekersheidskaart. Dit project kijkt hoe de digitalisering van procedures rondom de coördinatie van sociale zekerheid in Europa verder ontwikkeld kan worden. Voor mij is het wel belangrijk dat er in het project kritisch gekeken wordt naar financiële implicaties en technische haalbaarheid, maar ook de zorgen omtrent databescherming en het behoud van het non-discriminatiebeginsel. Nu roepen we de Commissie dus op om na evaluatie van het proefproject te komen met een voorstel voor een digitale Europese socialezekerheidskaart. Hiermee kunnen we de handhaving verbeteren, bestrijden we misbruik en fraude en maken we grensoverschrijdende activiteiten gemakkelijker. Met minder bureaucratische rompslomp voor werknemers, werkgevers én overheden. Op die manier maken we een grote stap richting een eerlijkere Europese arbeidsmarkt.”

Terug naar het overzicht