Versterkte defensiesamenwerking in Europa

Gepubliceerd op 17 november 2017

De uitdagingen op het gebied van veiligheid in en rondom Europa worden alsmaar groter. Denk aan het ondermijnende optreden van Rusland, de instabiele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, en de terreur- en cyberdreigingen. Ook de onvoorspelbare buitenlandpolitiek van de VS en het aanstaande vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU zijn redenen tot zorg. Dit alles vergroot nóg meer de noodzaak voor betere en sterke samenwerking binnen Europa, vooral op het gebied van defensie.

Dit besef begint gelukkig steeds meer door te dringen. Zo heeft ook Nederland aangekondigd aan de nieuwe Permanente Gestructureerde Samenwerking op het gebied van Defensie (PESCO) deel te gaan nemen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de aanschaffing van materieel in Europees verband, de gezamenlijke ontwikkeling van wapensystemen en de inzet van missies of operaties in Europees belang. Dit vergroot de efficiëntie en drukt tevens de kosten. Overigens, Nederland behoudt te allen tijde zelf zeggenschap over de inzet van Nederlandse militairen, omdat Europese operaties of missies altijd unanieme overeenstemming vereisen.

Ook vanuit de industriële invalshoek is PESCO een gunstige ontwikkeling, zeker voor een land als Nederland. Mijn CDA-collega Esther de Lange is betrokken bij dit defensie- en industriedossier en is groot voorstander van een in oprichting zijnde industrieel ontwikkelingsprogramma. Hierin kunnen Nederlandse bedrijven een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van defensieprojecten, aangezien ons land diverse belangrijke spelers uit de militaire industrie in huis heeft. Een modernisering van het materieel is bovendien hard nodig; deze week nog kwam in het nieuws dat de Nederlandse fregatten kampen met technische mankementen. Als CDA zullen we ons er mede daarom voor inzetten dat ook kleine(re) landen als Nederland een eerlijke kans maken op deelname aan dit programma en ondersteuning uit het bijbehorende fonds.

 

Foto: 

Terug naar het overzicht