Vernieuwde regels voor Globaliseringsfonds

Gepubliceerd op 18 januari 2019

Deze week hebben we ook ingestemd met een vernieuwing van het Europees Fonds voor Aanpassing aan de Globalisering (EFG). Het Europees Globaliseringsfonds heeft als doel om werknemers te helpen om terug te keren op de arbeidsmarkt nadat ze werkloos zijn geworden als gevolg van een veranderende (arbeids-)markt door globalisering. Dit kan bijvoorbeeld wanneer een bedrijf de deuren moet sluiten als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis. Een belangrijke wijziging in de nieuwe regels is dat het fonds ook van toepassing wordt op mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU. Zeker gezien de ontwikkelingen in het VK van de afgelopen week lijkt de kans op een chaotische Brexit, en daarmee ook de kans op onzekerheid op de Europese arbeidsmarkt, groter te worden. Op deze manier zetten we ons in voor mensen die door het vertrek van de Britten mogelijk op straat komen te staan.

Limburg staat in de top vijf van Nederlandse provincies die het meeste handel drijven met het VK, tien procent van de Limburgse export gaat naar de Britten. In Limburg gaan we de gevolgen van een harde Brexit dan ook zeker voelen. Alles wat we nu al kunnen doen om de negatieve effecten zo veel mogelijk te beperken, is meegenomen. Al heb ik nog steeds goede hoop dat we er met de Britten uit kunnen komen. Daar is uiteindelijk iedereen bij gebaat.

De EFG-steun komt trouwens niet ten goede aan de betreffende bedrijven, maar aan de ontslagen werknemers zelf. Het geld wordt onder meer gebruikt om werkzoekenden aan een baan te helpen, om hen trainingen of bij- en omscholingstrajecten te laten volgen en om hen te ondersteunen bij het starten van een eigen bedrijf.

Tijdens het plenaire debat noemde ik de casussen waar het globaliseringsfonds in Nederland succesvol is geweest de afgelopen jaren.

 

Foto: 

Terug naar het overzicht