PNR nodig voor een veiliger Europa

Gepubliceerd op 10 december 2015

Tijdens een spannende stemming in de Commissie burgerlijke vrijheden heeft een meerderheid van de Leden ingestemd (38 voor en 19 tegen) met de systematische uitwisseling van passagiersgegevens voor alle vluchten binnen Europa en naar derde landen. Het CDA in het Europees Parlement is opgelucht dat de nieuwe wetgeving nu bijna van kracht kan gaan. “Met deze wetgeving geven we onze veiligheidsdiensten een belangrijk instrument in handen voor de opsporing van terroristen en zware criminelen,” aldus Jeroen Lenaers, CDA-Europarlementariër.
Lidstaten zijn het al langer eens over de inhoud van de nieuwe regels voor de uitwisseling van gegevens, echter de afronding van de wetgeving wordt al enkele jaren tegengehouden door een linkse en liberale meerderheid in het Europese Parlement. “Het is jammer dat de onderhandelingen pas in een stroomversnelling zijn gekomen na de aanslagen in Parijs. Wij delen de zorgen over de waarborgen voor de omgang met persoonlijke informatie, maar deze dienen gezien te worden in samenhang met de verantwoordelijkheid van de overheid voor de bescherming van burgers.” Gegevens kunnen op naam een half jaar worden bewaard en daarna nog eens 4,5 jaar. Om de correcte omgang met de data te borgen zullen data protection officers toezien op de toepassing van de hoge Europese standaarden op het gebied van gegevensbescherming.
Het gebruik van de data is alleen toegestaan bij verdenking van zware criminaliteit of betrokkenheid bij terroristische activiteiten. “Voor een openstaande verkeersboete zijn passagiersgegevens niet relevant. Het gebruik moet doelmatig zijn en proportioneel,” aldus Jeroen Lenaers. “Maar we zouden naïef zijn om in deze tijd van wereldwijd opererende criminelen en terroristen de vliegbewegingen van mensen in zijn geheel te negeren omwille van de privacy. ”
Het Europees Parlement moet nu nog plenair het wetsvoorstel goedkeuren om het akkoord met de lidstaten ook definitief te maken. Deze stemming zal hoogstwaarschijnlijk tijdens de Straatsburgsessie in januari plaatsvinden.

Terug naar het overzicht