Pensioenkloof tussen mannen en vrouwen

Gepubliceerd op 15 juni 2017

Deze week hebben we gestemd over een rapport over het verkleinen van de zogeheten pensioenkloof tussen man en vrouw. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen ongeveer 40 procent minder pensioen ontvangen dan mannen, vaak als gevolg van lagere lonen en minder werkjaren in vergelijking met hun mannelijke collega´s. Het is belangrijk dat er in alle lidstaten wordt gewerkt om deze kloof te dichten, maar gezien de grote verschillen tussen de lidstaten op het gebied van pensioenbeleid is het moeilijk om vanuit Europees niveau beleid voor te stellen. De inrichting van pensioenstelsels, de hoogte van pensioenuitkeringen en -premies, e.d. behoren tot de bevoegdheden van de landen zelf. Het is dan ook vooral belangrijk dat goede voorbeelden uit lidstaten worden gedeeld met de andere Europese landen, en daar kan de EU een belangrijke rol in spelen. Ik waak er echter voor om vanuit Europa gedetailleerde regels op te gaan leggen aan de lidstaten op het gebied van hun pensioenbeleid.

Terug naar het overzicht