Pakistan moet afspraken over terugnemen asielzoekers nakomen

Gepubliceerd op 23 november 2015

Jeroen Lenaers en Wim van de Camp hebben namens het CDA in het Europees Parlement vragen gesteld aan de Europese Commissie over de uitspraken van de Pakistaanse Minister van Buitenlandse zaken, Nisar. Hij heeft gezegd dat Pakistan geen vluchten meer accepteert waarmee Europa uitgeprocedeerde asielzoekers terug worden gestuurd. Vliegtuigmaatschappijen zouden hard worden aangepakt als ze wel asielzoekers terugbrengen naar Pakistan.

Jeroen Lenaers, CDA-woordvoerder migratie: “In 2010 heeft Europa met Pakistan afspraken gemaakt over het terugnemen van uitgeprocedeerde asielzoekers die via Pakistan naar de EU zijn gereisd. Mede daarom heeft het CDA ingestemd met een zeer gunstig handelsbeleid met Pakistan vanaf 2014, het zogenaamde SAP+. Als Pakistan eenzijdig het terugnameakkoord verwerpt, dan stelt het CDA voor onmiddellijk de SAP+ status van Pakistan te bevriezen.”

Terugname overeenkomsten zijn essentieel voor Europa om een effectief terugkeerbeleid te voeren. Zonder deze afspraken blijven uitgeprocedeerde asielzoekers in Europa, omdat hun herkomstland weigert hen weer op te nemen. Wim van de Camp, woordvoerder Internationale Handel: “Het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers schiet op dit moment tekort. Maar 4 op de 10 mensen wordt daadwerkelijk teruggestuurd. Wat ons betreft wordt een terugname overeenkomst een voorwaarde voor een preferentiële handelsrelatie, waar landen als Pakistan zeer bij gebaat zijn. Weigert Pakistan in het vervolg mensen terug te nemen, dan stopt wat ons betreft ook de makkelijke toegang tot de Europese markt. Het wordt tijd dat Europa eens hardere eisen gaat stellen aan zijn partners.”

Het CDA in het Europees Parlement wil daarom onmiddellijk van de Europese Commissie weten hoe zij de uitvoering van de terugname overeenkomst gaan borgen.

De uitspraken van de Pakistaanse minister vonden plaats in het kader van een bezoek van Eurocommissaris voor migratiezaken Avramopoulos.

Terug naar het overzicht