Migratievoorstellen stap in goede richting

Gepubliceerd op 9 september 2015

De Europese Commissie heeft zoals verwacht vandaag een ambitieus pakket aan maatregelen gepresenteerd die de migratiecrisis in Europa het hoofd moeten bieden. Wat het CDA betreft zijn deze voorstellen een stap in de goede richting. Europarlementariër Jeroen Lenaers, migratiewoordvoerder voor het CDA, waarschuwt echter wel voor de eenzijdige aandacht die uitgaat naar de aantallen vluchtelingen die verdeeld zullen worden over de Europese landen. “Alleen een herverdelingsbesluit is niet genoeg. Daarom zijn we blij dat de Commissie maatregelen voorstelt om in landen van oorsprong te investeren en in te zetten op versterkte grensbewaking en een effectief terugkeerbeleid. We moeten het probleem bij de wortel aanpakken en ons niet beperken tot het opvangen van de gevolgen van deze humanitaire crisis,” aldus Lenaers.

De Europese Commissie stelt onder andere een permanent verdelingsbesluit voor dat in de toekomst crisissituaties beter beheersbaar moeten maken. Jeroen Lenaers: “Het blijft van belang dat we hierbij een duidelijk onderscheid maken tussen mensen die vluchten voor hun veiligheid en mensen die om andere redenen naar Europa komen. Het is daarom positief dat gewerkt wordt aan een lijst veilige landen. Wat ons betreft kijken we naar de mogelijkheden om deze lijst verder uit te breiden.”

Het CDA ziet uit naar de besluitvorming in de Raad. “Er is tot op heden een groot gebrek aan eenheid over de opvang van vluchtelingen. Sommige landen schuiven het probleem op Duitsland af. Dat is onverantwoordelijk en onhoudbaar. De enige manier om de vluchtelingenstromen beheersbaar te maken is om dit samen te doen. Als Europese landen vluchtelingen bij elkaar over de schutting blijven gooien wordt het een onmenselijke chaos,” aldus de CDA-Europarlementariër.

 

Terug naar het overzicht