InvestE

Gepubliceerd op 18 januari 2019

Investeringen zijn belangrijk om economische groei te stimuleren en banen te creëren. Op Europees niveau is daarom het investeringsprogrogramma InvestEU in het leven geroepen. Deze Straatsburgweek hebben we met het Europees Parlement bepaald wat we met dit fonds willen bereiken en hoe we dit programma willen invullen. Zo zijn we het eens over de ambitieuze doelstelling om door middel van dit fonds 700 miljard Euro aan extra investeringen te activeren voor de periode 2021 – 2027. Met een Europese impuls willen we op deze manier investeringen vanuit het bedrijfsleven mogelijk maken voor projecten op het gebied van onder andere duurzame infrastructuur, onderzoek, innovatie en digitalisering.

Ik ben bovendien tevreden met het feit dat het fonds zich ook gaat richten op kleinere projecten en kleine en middelgrote bedrijven. Juist in Nederland, zijn dergelijke bedrijven de drijvende kracht achter de economie. Het belang van dit fonds moet ook in een bredere internationale context gezien worden. Met deze investeringen versterken we als EU namelijk onze concurrentiepositie met de rest van de wereld, en dat is hard nodig om te voorkomen dat we op gebied van economie en innovatie ondergesneeuwd worden door grootmachten als China en de VS.

 

Foto: 

Terug naar het overzicht