Herverdeling moet doorgaan

Gepubliceerd op 15 mei 2017

Na de zomer van 2015 kwamen de lidstaten met elkaar overeen dat in twee jaar tijd 160.000 asielzoekers herverdeeld zouden worden over de Europese lidstaten. Met het naderen van de deadline stellen we helaas vast dat de uitvoering daarvan te langzaam gaat en de herverdeling ook te klein is. Ondanks gemaakte afspraken slaagt Italië er nog steeds niet in om asielzoekers die voor herverdeling in aanmerking komen snel en goed te registreren en blijven sommige lidstaten zelfs weigeren om überhaupt aan herverdeling mee te doen. Ruim 18.000 mensen hebben ondertussen gebruik gemaakt van het programma, maar nog zeker 35.000 mensen wachten in Griekenland en Italië op een plek in een andere lidstaat.

Het streefcijfer van 160.000 is geen doel op zich. Dat is ook niet meer nodig vanwege de verminderde instroom. Maar de mensen die voor herverdeling in aanmerking komen moeten wel een plek krijgen en zelfs dat lukt nu nog niet altijd. Wat ons betreft moeten de afspraken daarom ook na het verlopen van de periode doorgaan, totdat de laatste vluchtelingen die hiervoor in aanmerking komen zijn herverdeeld. Zie hier ook mijn bijdrage aan het debat:

https://www.youtube.com/watch?v=NAJaTNVzoNI

Terug naar het overzicht