Grondrechten EU

Gepubliceerd op 18 januari 2019

Het Europees Parlement stemde deze week over haar jaarlijkse rapport over de staat van fundamentele rechten in de Europese Unie. In dit rapport wordt de EU langs de meetlat gelegd van het handvest van de grondrechten van de Europese Unie. In het handvest staan de rechten, vrijheden en beginselen die we als Unie gemeenschappelijk delen en zijn opgeschreven om ze in het licht van ontwikkelingen in de maatschappij te beschermen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan universele waarden van menselijke waardigheid, menselijke integriteit, vrijheid, gelijkheid en bescherming van persoonsgegevens. In ons rapport van dit jaar veroordelen we krachtig de pogingen van sommige lidstaten als Polen en Hongarije om de scheiding der machten en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te ondermijnen. Daarnaast maakt het Parlement zich zorgen over de bescherming van journalisten en mediamedewerkers tegen geweld, bedreigingen en intimidatie. Het rapport benadrukt ook het belang van goede bescherming van klokkenluiders aangezien zij een belangrijke rol spelen in het kenbaar maken van misstanden en een bijzonder kwetsbare groep zijn.

Foto: 

Terug naar het overzicht