Globaliseringsfonds ook open voor gevolgen Brexit

Gepubliceerd op 25 oktober 2019

Hoewel er vorige week een akkoord is bereikt tussen de EU en het VK, blijft er een kans bestaan op een vertrek van de Britten zonder deal. Daarom hebben we deze week gestemd over voorbereidingen op een eventuele ‘harde Brexit’.

Volgens een rapport van de Universiteit Leuven dat deze zomer verscheen, staan in Nederland alleen al 73.000 banen op de tocht als de Britten zonder regeling uit de Europese Unie vertrekken. In heel Europa gaat het zelfs over 1.2 miljoen banen. De Brexit kent vooral verliezers, maar een no-deal Brexit is wel de moeder aller verliezers. We moeten daarom in de eerste plaats ons best doen om een Brexit zonder akkoord te voorkomen. Maar zoals de Britten zelf zeggen: ‘hope for the best, prepare for the worst’. Als Europese Unie moeten we in het geval van een no-deal wel de verantwoordelijkheid kunnen nemen om onze burgers te beschermen. Daarom hebben we er deze week voor gezorgd dat het Europees Globaliseringsfonds (EGF) ook toegankelijk is voor werknemers die hun baan kwijtraken als gevolg van een no-deal Brexit.

Het EGF werd opgericht voor oud-medewerkers van bijvoorbeeld fabrieken die door globaliseringsfactoren zijn gesloten. Het geld uit het fonds kan straks dus ook gebruikt worden voor omscholing of trainingen voor de ontslagen medewerkers door de gevolgen van een no-deal Brexit. Het lost zeker niet alle problemen op, maar alle hulp is welkom voor mensen die buiten hun schuld om op straat komen te staan.

In september spraken we over dit onderwerp in de commissie sociale zaken. Mijn inbreng tijdens het debat kunt u hieronder terugkijken.

Daarnaast hebben we ook een aantal tijdelijke maatregelen genomen in het wegvervoer en de luchtvaart waarmee we voorkomen dat er straks geen reizen meer mogen plaatsvinden tussen de EU en het VK. Ook komt er een fonds beschikbaar bij een no-deal Brexit, om landen (zoals Nederland) en regio’s die in economisch opzicht veel zullen lijden onder zo’n no-deal Brexit, financieel tegemoet te komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten voor extra douanecontroles. In de visserijsector verlengen we de eerder al vastgestelde noodmaatregelen. Hiermee bieden we Europese vissers en vissers uit het VK tot eind 2020 de mogelijkheid om toegang tot elkaars wateren te behouden. Dit is van grote waarde voor bijvoorbeeld onze Nederlandse vissers omdat bijna 50% van onze vangsten uit de Britse wateren komt.

Terug naar het overzicht