Europese Commissie presenteert de “Green Deal”

Gepubliceerd op 24 december 2019

Vorige week presenteerde onze kersverse commissievoorzitter Ursula von der Leyen een omvangrijk en ambitieus plan voor een klimaatneutrale toekomst; de “Green Deal”. De aanpak van klimaatverandering is een van de belangrijkste uitdagingen van deze eeuw en een langetermijnstrategie is daarbij essentieel. Klimaatdoelstellingen kunnen alleen worden bereikt als iedereen zich ervoor inzet. Als Europa proberen we daarom ook druk te zetten op andere landen om hun economie te vergroenen.

Concreet willen we met deze strategie bereiken dat we als EU in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Dit houdt in dat we ernaar streven tegen die tijd geen CO2 meer uit te stoten. Het is daarbij wel belangrijk dat onze economie concurrerend blijft ten opzichte van landen buiten Europa en dat banen behouden blijven. Ook moeten de plannen eerlijk zijn voor alle burgers. Het mag niet zo zijn dat sommige mensen niet meer in hun basisbehoeften kunnen voorzien omdat prijzen van goederen en diensten door duurzame maatregelen onbetaalbaar zijn geworden. Kortom, de transformatie moet realistisch en in balans zijn. Klimaat, samenleving en economie moeten daarbij hand in hand gaan.

Het is een flinke uitdaging om dit te bereiken. Maar ik ben ervan overtuigd dat het mogelijk is. De oplossing zit hem niet simpelweg in het invoeren van CO2-belastingen. We jagen op die manier bedrijven de EU uit terwijl die bedrijven hun schadelijke stoffen dan elders in de wereld uitstoten, of onze goederen en diensten worden onbetaalbaar. Hier lossen we weinig mee op. Beter is het om te investeren in de vergroening van onze industrie. We moeten hierbij inzetten op innovatieve oplossingen om een transitie van ons Europees energiesysteem te realiseren. Alleen zo kunnen we werken naar een toekomst die de aarde, economie en burger ten goede komt.

Terug naar het overzicht