Europees Parlement schijnt licht over Green Deal

Gepubliceerd op 17 januari 2020

In mijn vorige nieuwsbrief vertelde ik u dat de Europese Commissie haar ambitieuze plan voor een klimaatneutrale toekomst had gepresenteerd, de “Green Deal”. Kortgezegd houdt dit in dat we er als Europa naar streven om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn; dus geen CO2-uitstoot meer. Deze week hebben wij ons als parlement over deze plannen gebogen en er in een resolutie onze mening over gegeven. Mijn CDA-collega Esther de Lange was namens de EVP-fractie woordvoerder op deze tekst.

Ik ben blij dat Esther een grote meerderheid van onze collega’s heeft kunnen overtuigen dat het klimaatpakket gebalanceerd moet zijn, met realistische doelstellingen. In plaats van mensen dwingen te vergroenen, moeten we ze daarbij helpen. We willen er daarbij voor zorgen dat de transitie naar een groene industrie geen banen kost maar juist banen oplevert. Door middel van een speciaal transitiefonds willen we bijvoorbeeld Poolse mijnwerkers die door de gedwongen sluiting van kolenmijnen hun baan verliezen weer aan een nieuwe baan helpen.

Eurocommissaris Frans Timmermans, die namens de Europese Commissie verantwoordelijk is voor de Green Deal, gaf aan dat de klimaatplannen 1000 miljard Euro zullen gaan kosten en dat dat nog maar het begin is. Ik vind dergelijke uitspraken nogal voorbarig. Voordat we over concrete getallen kunnen praten moet eerst een effectbeoordeling plaatsvinden naar de haalbaarheid en betaalbaarheid van de plannen. Vervolgens moet de Commissie ook goed kijken op welke terreinen het een onsje minder kan. Altijd maar blindelings en automatisch kiezen voor méér belastinggeld om nieuwe ambities te financieren is op de lange termijn onverantwoord.

Terug naar het overzicht