Eerlijkere arbeidsmarkt in Europa stap dichterbij

Gepubliceerd op 16 oktober 2017

Vandaag heeft de Commissie sociale zaken en werkgelegenheid over de aanpassing van de detacheringsrichtlijn gestemd. Ondanks blijvend verzet van vele Oost-Europese lidstaten is een grote meerderheid voor deze herziening. CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers is tevreden met de uitkomst: “Deze aanpassing is hard nodig om het draagvlak voor een Europese arbeidsmarkt in Nederland te behouden. Wij zijn niet bang voor concurrentie van Poolse bouwvakkers, maar dan wel op basis van kwaliteit en onder dezelfde regels als een Nederlandse bouwvakker.”

Voor het CDA is het uitgangspunt geweest dat Nederland kan bepalen welke arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn op gedetacheerde werknemers en dat een detacheringscontract geen goedkoper alternatief is voor een vaste baan. “We maken het daarom mogelijk om onze CAO’s toe te passen op werknemers van buiten. Dat haalt een belangrijke bron van oneerlijke concurrentie weg,” aldus Lenaers.“En we maken een einde aan ongelimiteerde ‘draaideurgedetacheerden’. Op hetzelfde project moet iemand na 24 maanden gewoon onder de Nederlandse regels vallen, zelfs als het werk door verschillende mensen wordt uitgevoerd. Het gaat dus om de tijdsduur van de dienstverrichting, niet om welke persoon het werk uitvoert, om vervanging van werknemers vóór afloop van de tijdsduur te voorkomen. Dit is een belangrijke aanscherping van de voorstellen die er lagen.”

Landen uit Centraal- en Oost-Europa zullen zich hard blijven verzetten tegen deze herziening, verwacht men. Woordvoerder Sociale Zaken Jeroen Lenaers: “De onderhandelingen met de lidstaten zullen hard zijn. Deels begrijpen wij de zorgen van sommige landen wel. Zij zien een bedreiging van de vrijheid van hun burgers om elders te werken. De werkelijkheid is dat als we de oneerlijke prikkels er niet uit halen, op termijn de arbeidsmarkt voor hun burgers echt op slot gaat. Dat is het slechtste scenario, voor hen en voor ons. Daarom is het ook goed dat landen zoals Nederland een strakkere informatieplicht krijgen door de arbeidsvoorwaarden voor bepaalde sectoren te publiceren.”

Onder deze richtlijn, daterend uit 1996, vallen werknemers die door hun werkgever “uitgezonden” worden naar een andere lidstaat. Deze werknemers, die dus tijdelijk werkzaam zijn in het buitenland, blijven tijdens hun detachering hun sociale lasten afdragen in hun eigen lidstaat en behouden daarmee tegelijkertijd aanspraak op de sociale zekerheid in hun eigen land. Het CDA waarschuwt wel voor de ijver van linkse partijen die in heel Europa de sociale zekerheid willen gelijktrekken. “Als we te ver gaan in onze aanpak voor gedetacheerde werknemers kun je ook het vrije verkeer van diensten om zeep helpen. Dat zou een bureaucratisch moloch worden waar vooral het mkb de dupe van wordt.”

Terug naar het overzicht