Eerlijkere arbeidsconcurrentie nodig op de Europese binnenmarkt

Gepubliceerd op 8 maart 2016

Vandaag heeft Marianne Thyssen, Eurocommissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken, haar voorstel tot herziening van de detacheringsrichtlijn gepresenteerd. CDA-woordvoerder sociale zaken in het Europees Parlement Jeroen Lenaers, is blij met het nieuwe voorstel: “Het CDA is groot voorstander van deze herziening, omdat het broodnodig is het draagvlak voor een Europese interne markt in Nederland te behouden. Het principe van gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek wordt hiermee stevig verankerd. Wij zijn niet bang voor concurrentie van Poolse bouwvakkers, maar dan wel op basis van kwaliteit en onder dezelfde regels als een Nederlandse bouwvakker. Het is niet uit te leggen dat andere Europeanen in Nederland aan het werk kunnen zijn voor een paar euro per uur. Dat is onacceptabel en de bijl aan de wortel van onze sociale markteconomie.”

De voorstellen van Commissaris Thyssen beperken de  maximale duur van detachering tot 24 maanden. “Dat is nog steeds erg lang voor een gedetacheerde werknemer, maar het is een flinke verbetering ten opzicht van de oude situatie, waarin geen beperking van de duur van detachering opgenomen was, ” aldus Lenaers. Een werknemer die langer dan 24 maanden uitgezonden wordt valt automatisch onder de sociale wetgeving van het land waar het werk uitgevoerd wordt.

 

Onder deze richtlijn, daterend uit 1996, vallen werknemers die door hun werkgever “uitgezonden” worden naar een andere lidstaat. Deze werknemers, die dus tijdelijk werkzaam zijn in het buitenland, blijven hun sociale lasten afdragen in hun eigen lidstaat en behouden daarmee tegelijkertijd aanspraak op de sociale zekerheid in hun eigen land. Het CDA waarschuwt wel voor de ijver van linkse partijen die in heel Europa de sociale zekerheid willen gelijktrekken. “Als we te ver gaan in onze aanpak voor gedetacheerde werknemers kun je ook het vrije verkeer van diensten om zeep helpen. Dat zou een bureaucratisch moloch worden waar met name het MKB de dupe van wordt.”

 

Ook stelt de Commissie voor om de CAO-bepalingen die gelden voor nationale werknemers, toe te passen op de gedetacheerde arbeidskracht in dezelfde sector. “Nu worden werkgevers slechts verplicht om de wettelijke minimumnorm qua beloning te betalen, terwijl de CAO voor nationale werknemers vaak een hogere beloning voorschrijft. Dat leidt tot oneerlijke concurrentie en wordt nu aangepakt. Daarnaast wordt in de herziene richtlijn het principe van ketenaansprakelijkheid ingevoerd. Hierdoor moet de hele keten zijn verantwoordelijkheid nemen en kan niemand zich verschuilen voor misstanden die bij onderaannemers plaatsvinden,” aldus Jeroen Lenaers.

Terug naar het overzicht