CDA: wortel en stok nodig voor migratieplan Afrika

Gepubliceerd op 7 juni 2016

De Europese Commissie heeft vandaag het tweede pakket aan maatregelen gepresenteerd om de Europese asiel- en migratiewetgeving grondig te herzien, waaronder een nieuwe migratiestrategie voor Afrika. “De laatste tijd is Europa veel met symptoombestrijding en achterstallig onderhoud bezig geweest, zoals het opzetten van Europese grens- en kustwacht. We moeten echter ook naar de toekomst kijken. Als we nu geen beleid maken om migratie uit Afrika ook op de lange termijn te ontmoedigen, dan zullen we de komende decennia geconfronteerd blijven worden met verschrikkelijke beelden van zinkende bootjes op de Middellandse Zee”, aldus Jeroen Lenaers, CDA-migratiewoordvoerder in het Europees Parlement.

De Europese Commissie wil door middel van politieke inzet van investeringen en handelsakkoorden komen tot afspraken over het terugnemen van economische migratie. “Het terugkeerbeleid is de achilleshiel van onze migratieaanpak, tot nu toe heeft het gefaald. Voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers ligt het Europees gemiddelde op 40%. Voor de terugkeer naar sommige Afrikaanse landen is dat zelfs maar 16%. Met het vooruitzicht van een structurele en stijgende instroom per jaar uit Afrika, moet dit percentage echt omhoog. Die noodzaak is ook bij Timmermans en co al tijden bekend, maar het wachten is nog altijd op een concrete aanpak met concrete resultaten.”

De problematiek die ten grondslag ligt aan de migratiestroom uit Afrika is anders dan bijvoorbeeld de vluchtelingenstroom uit Syrië vanwege het hoge percentage aan economische vluchtelingen. De commissie wil nu hardere afspraken maken met landen van oorsprong en transit. “De wortel moet met de stok gepaard gaan. Het is noodzakelijk, ook in het eigen belang van Europa, om een bijdrage te leveren aan de aanpak van structurele problemen op het Afrikaanse continent. Zeker gezien het feit dat bijna de helft van de groei van de wereldbevolking tot 2050 in Afrika zal plaatsvinden. Europa moet dan echter ook op de hulp van de Afrikaanse landen kunnen rekenen waar het gaat om het aanpakken van illegale migratie en mensensmokkel,” aldus Jeroen Lenaers.

 

Terug naar het overzicht