CDA steunt kritische Hongarije resolutie

Gepubliceerd op 17 mei 2017

De CDA delegatie in het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met een resolutie die voor het eerst overgaat tot het activeren van het correctieve mechanisme van artikel 7(1) van het Verdrag voor Hongarije.

CDA-delegatieleider Esther de Lange en woordvoerder burgerlijke vrijheden, Jeroen Lenaers: “Na jaren van terugkerende debatten over de grondrechten in Hongarije wordt het tijd de geëigende procedure te volgen om de situatie in Hongarije te onderzoeken. Zelfs als de stijl van Premier Orban ons niet aanstaat, moeten wij niet voorbarig zijn met onze conclusies. We hebben in het verleden bijvoorbeeld de effectieve grensbewaking van de Hongaarse regering verdedigd. Maar het CDA zou deze resolutie vandaag niet gesteund hebben als wij niet het gevoel hadden dat er een serieuze dreiging bestaat voor het functioneren van de democratie en de rechtstaat in Hongarije.”

Het Europees Parlement zal nu op basis van artikel 83 uit haar reglement van orde een rapport opstellen waarin onderbouwd wordt waarom het inroepen van 7(1) nodig is. Als dit rapport met tweederde van de Leden wordt aangenomen is de Europese Raad gebonden om deze kwestie te agenderen.

Terug naar het overzicht