CDA: solidariteit & veiligheid nieuwe hoekstenen Dublin hervorming

Gepubliceerd op 19 oktober 2017

Het Europees Parlement heeft vandaag met ruime meerderheid haar standpunt aangenomen op de herziening van de Dublin-regels, dat bepaalt welke lidstaat verantwoordelijk is voor het in behandeling nemen van een asielverzoek.

“Het systeem rammelde tijdens de vluchtelingencrisis aan alle kanten. Landen waar vluchtelingen binnenkwamen, zoals Griekenland en Italië, maar ook landen waar vluchtelingen naartoe reisden, zoals Duitsland en Nederland, werden in de steek gelaten door de rest van Europa. Dat fundamentele probleem wordt met dit voorstel ondervangen,” aldus Jeroen Lenaers CDA woordvoerder asiel en migratie.

Voortbouwend op de ervaring met de herverdeling van vluchtelingen, wordt een soortgelijke verdeling voorgesteld tussen de lidstaten op basis van draagkracht. “Iedere lidstaat zal haar bijdrage moeten leveren. Lidstaten die weigeren mee te doen zullen daarvan de consequenties ondervinden: in het voorstel is een koppeling opgenomen tussen de deelname aan het systeem en de verdeling van regionale fondsen. Als solidariteit niet vrijwillig komt, zal het afgedwongen moeten worden.”

Deze solidariteit moet echter gepaard gaan met veiligheid. Alle asielzoekers worden daarom eerst onderworpen aan een gedegen veiligheidscontrole voordat men in aanmerking komt voor verdeling. “Asielzoekers met een kleine kans op asiel zullen niet worden verdeeld over Europa zodat een eventuele terugkeer gefaciliteerd kan worden,” aldus Lenaers.

Het is nu aan de lidstaten om voortgang te maken met hun standpunt op dit dossier. Lenaers: “Dit voorstel is een goede startpositie om met de Raad om de tafel te gaan zitten. Maar de Raad heeft tot nog toe bar weinig gedaan, terwijl het voorstel al anderhalf jaar op tafel ligt! Hoog tijd om eindelijk in actie te komen.”

Terug naar het overzicht