CDA: het inreis-uitreissysteem: juiste balans tussen mobiliteit en veiligheid

Gepubliceerd op 25 oktober 2017

Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met het instellen van geautomatiseerde grenscontrole voor visumhouders. Het zogeheten ‘inreis-uitreissysteem’ automatiseert de grensovergang en registreert wie binnenkomt en wie de Europese Unie verlaat, te vergelijken met de automatische poortjes die al op enkele vliegvelden te vinden zijn.

”Met dit voorstel wordt de grenscontrole gemoderniseerd in alle EU lidstaten en bestendig gemaakt voor de toekomst zowel op het gebied van mobiliteit als veiligheid,” aldus Jeroen Lenaers CDA EU woordvoerder binnenlandse zaken.

Door de toename van het aantal grensoverschrijdingen over de Europese buitengrens is grote behoefte aan een efficiënter systeem. Momenteel vinden jaarlijks zo’n 700 miljoen grensoverschrijdingen plaats en dat loopt naar schatting op tot 887 miljoen in 2025. “Open Europese grenzen zijn cruciaal voor de Europese economie maar brengen tegelijkertijd ook risico’s met zich mee. In het verleden is gebleken dat we te vaak de regie kwijt waren over onze Europese buitengrens. Daar moet een eind aan komen. Een goed registratiesysteem gekoppeld aan andere databases maakt het mogelijk om het veiligheidsrisico te ondervangen.” Zo wordt het systeem gekoppeld aan het Visum Informatie Systeem en krijgen nationale overheidsdiensten als ook het Europees Agentschap voor Politiesamenwerking (Europol) de mogelijkheid het inreis-uitreissysteem te kunnen raadplegen.

Het inreis-uitreissysteem moet gezien worden in een breder scala aan maatregelen die de Europese Commissie al heeft ingevoerd of gaat invoeren om de Europese buitengrens te moderniseren: onder anderen de verplichting ook Europese burgers te controleren aan de buitengrens, het ETIAS (dat reizigers zonder visum vooraf controleert) en de wetsvoorstellen die voorbereid worden om Europese gegevenssystemen aan elkaar te koppelen.

Terug naar het overzicht