CDA: hervormd Schengen-systeem nodig voor effectief terugkeerbeleid

Gepubliceerd op 6 november 2017

De commissie binnenlandse zaken, justitie en burgerlijke vrijheden heeft er vandaag met grote meerderheid mee ingestemd dat het Schengen Informatie Systeem (SIS) de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers gaat bevorderen. “Van alle uitgeprocedeerde asielzoekers die in 2016 de EU moesten verlaten, is minder dan de helft ook echt teruggekeerd naar het land van herkomst. Dit is geen houdbare situatie. Als wij nu niets doen om het terugkeerbeleid efficiënter te laten werken, wordt het heel moeilijk om draagvlak te houden voor het opvangen van vluchtelingen die echt onze hulp verdienen,” aldus Jeroen Lenaers CDA EU-woordvoerder asiel- en migratiebeleid.

Een van de centrale aanpassingen van het systeem is dat nu ook terugkeerbesluiten, die uitgeprocedeerde asielzoekers verplichten terug te keren naar het land van herkomst, worden gesignaleerd in het systeem. “Het is ongelofelijk maar tot nu toe weten lidstaten niet van elkaar over wie een terugkeerbesluit is genomen. Hierdoor kan een uitgeprocedeerde asielzoeker dus gemakkelijk onder zijn terugkeerverplichting uitkomen door naar een andere lidstaat te vertrekken. De aanpassing van de wetgeving zal dit tegengaan, omdat een in Nederland afgegeven terugkeerbesluit in het SIS wordt opgenomen en dus in de hele unie bekend zal zijn,” aldus Lenaers.

Daarnaast voorkomt deze hervorming onduidelijkheid over de vraag of een uitgeprocedeerde asielzoeker nu wel of niet echt vertrokken is. Lenaers: “Het is een bizarre situatie dat we in Nederland mensen een terugkeerbesluit geven, maar vervolgens geen instrument hebben om te controleren of ze daadwerkelijk vertrokken zijn. In de nieuwe situatie wordt Nederland geïnformeerd als iemand de buitengrenzen van de EU passeert en Europa verlaat. We weten dus in het vervolg precies wie de EU wel en niet verlaten heeft.”

Het Schengen Informatie Systeem (SIS) is het informatie-uitwisselingssysteem dat door grensbeambten, politie en justitie door heel Europa wordt gebruikt. Met zo’n 4 miljard raadplegingen per jaar wordt het SIS als één van de fundamenten gezien van de Europese politie- en justitiesamenwerking en voor een effectievere grensbewaking. Lenaers: “Het SIS zorgt ervoor dat informatie over personen die in Nederland gezocht worden in heel Europa bekend is, waardoor de politie in Duitsland of Bulgarije, op grond daarvan actie kan ondernemen. Omdat dit systeem dus al door heel de EU wordt gebruikt, leent het zich ook goed om illegale migratie tegen te gaan.”

Het rapport werd met grote meerderheid aangenomen, 40 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 8 onthoudingen. De onderhandelingen met de Raad kunnen nu beginnen.

Terug naar het overzicht