CDA: Europese fondsen ook voor werklozen door Brexit

Gepubliceerd op 16 januari 2019

Vandaag heeft het Europees Parlement ingestemd met een vernieuwing van het Europees Fonds voor Aanpassing aan de Globalisering (EFG). Een belangrijke wijziging in het rapport is dat het fonds ook van toepassing wordt op mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. De stemming volgt op de ongekende nederlaag van premier May en haar deal in London, waarmee een chaotische Brexit dichterbij lijkt te komen. Het Europees Parlement loopt hiermee alvast vooruit op dit mogelijke scenario.

CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers is blij met de wijziging: “Dit fonds is bedoeld om mensen te beschermen tegen grote veranderingen in de wereld, de Brexit is zo een verandering. Op deze manier zetten we ons in voor mensen die door het vertrek van de Britten mogelijk op straat komen te staan. Want hoewel de kans nog steeds bestaat dat we er met de Britten op een goede manier uit gaan komen, is die gisteravond wel kleiner geworden.”

De EFG-steun komt niet ten goede aan de betreffende bedrijven, maar aan de ontslagen werknemers zelf. Het geld wordt onder meer gebruikt om werkzoekenden aan een baan te helpen, om hen trainingen of bij- en omscholingstrajecten te laten volgen en om hen te ondersteunen bij het starten van een eigen bedrijf.

In oktober 2018 ontvingen in de Provincies Friesland, Overijssel en Drenthe werknemers van gesloten bankfilialen in totaal nog € 1.192.500 uit het fonds om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Limburg staat in de top vijf van Nederlandse provincies die het meeste handel drijven met het Verenigd Koninkrijk, tien procent van de Limburgse export gaat naar de Britten. Lenaers: “In Limburg gaan we de gevolgen van een harde Brexit dan ook zeker voelen. Alles wat we nu al kunnen doen om de negatieve effecten zo veel mogelijk te beperken, is meegenomen.”

Het Europees Globaliseringsfonds heeft als doel om werknemers te helpen om terug te keren op de arbeidsmarkt nadat ze werkloos zijn geworden als gevolg van een veranderende (arbeids-)markt als door globalisering. Dit kan bijvoorbeeld wanneer een bedrijf de deuren moet sluiten als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis. De voorwaarde is wel dat overheden uit het betreffende land voor 40% meebetalen aan deze projecten om ontslagen werknemers te ondersteunen. De andere 60% wordt gefinancierd vanuit het Globaliseringsfonds.

Terug naar het overzicht