CDA: Blij met verruiming Europese Asieldatabase

Gepubliceerd op 30 mei 2017

De Europese Eurodac database voor de opslag van vingerafdrukken van asielzoekers en personen die aan de buitengrens zijn aangehouden zal binnenkort ook gebruikt gaan worden voor het in kaart brengen en tegengaan van secundaire migratiestromen binnen de Europese Unie en bij het bestrijden van illegaal verblijf en het bevorderen van terugkeer. Daarover heeft de commissie burgerlijke vrijheden, binnenlandse zaken en justitie in het Europees Parlement vandaag gestemd. Dit is een belangrijke stap om de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en personen die illegaal in de EU verblijven te verbeteren. “Het gebrek aan een efficiënt systeem voor terugkeer is funest voor het draagvlak voor de opvang van echte vluchtelingen. Het ruimer gebruik van deze database kan daar bij helpen,” aldus Jeroen Lenaers, CDA-woordvoerder asiel- en migratiezaken en tevens schaduwrapporteur voor de EVP-Fractie in het Europees Parlement.

Daarnaast wordt ook de registratie van minderjarige asielzoekers verbeterd. Jeroen Lenaers: “De vluchtelingen- en migratiecrisis van de afgelopen jaren heeft een aantal gebreken aan het licht gebracht die we met dit aangepaste wetsvoorstel aanpakken. Eén van onze belangrijkste punten is goede registratie van kinderen in Eurodac. Voorheen was het alleen mogelijk om kinderen van 14 jaar en ouder te registreren. Dat hebben we teruggebracht naar 6 jaar om te voorkomen dat kinderen zoekraken. Minderjarige asielzoekers zijn een kwetsbare groep en lopen een groter risico om slachtoffer te worden van mensenhandel.”


“Met het oog op de veiligheid van de EU-burgers, hebben we ook aangedrongen op het regelen van effectieve toegang van de Europese Politiesamenwerkingsorganisatie Europol tot de database. Bruikbare gegevens liggen vaak ergens in een databases opgeslagen, maar is vervolgens niet op het juiste moment beschikbaar voor bijvoorbeeld de politie. Effectieve toegang zorgt ervoor dat gegevens die opgeslagen liggen in Eurodac, onder duidelijke voorwaarden, ook daadwerkelijk gebruikt kunnen worden voor de bestrijding van terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten”, aldus Jeroen Lenaers.

Terug naar het overzicht