CDA: betere grensbewaking en terugkeerbeleid nodig om draagvlak te houden

Gepubliceerd op 12 september 2018

Vandaag presenteert de Europese Commissie voorstellen voor een beter terugkeerbeleid en het versterken van de Europese buitengrens. De voorstellen zijn bedoeld om landen in Europa beter te kunnen beschermen tegen grote migratiestromen in de toekomst. Jeroen Lenaers, asiel- en migratiewoordvoerder voor het CDA: “De instroom is significant verlaagd door beter beleid en de afspraken met een land als Turkije. Tegelijkertijd moeten we de vraag stellen of we voorbereid zijn op de volgende crisis. Het antwoord is nee! Daarom ben ik blij met deze voorstellen.”

Te weinig uitgeprocedeerde asielzoekers keren ook daadwerkelijk terug naar het land van herkomst. Voor het CDA is het uitgangspunt altijd geweest snelle, eerlijke en efficiënte procedures, waarbij diegene die recht heeft op asiel dat ook snel krijgt en diegene die geen recht heeft op asiel ook snel duidelijkheid krijgt, zodat de terugkeerprocedure kan starten. Ook de terugkeerprocedure zelf moet daarbij snel, eerlijk en efficiënt zijn, wat het op dit moment niet altijd is. “Het lukt ons in Europa maar om een derde van alle afgewezen asielzoekers terug te sturen, dat knaagt aan het draagvlak van de samenleving om mensen in nood nog te helpen in de toekomst.”

De commissie stelt onder andere voor de mogelijkheden om in beroep te gaan tegen een terugkeerbesluit te beperken om te voorkomen dat een besluit oneindig wordt aangevochten. Daarnaast zullen de regels versoepeld worden om uitgeprocedeerde asielzoekers in bewaring te stellen. “Het vastlopen van steeds meer uitgeprocedeerde asielzoekers zorgt voor onmenselijke situaties. In plaats van de procedures tot in het oneindige te kunnen gebruiken, hebben alle betrokkenen recht op veel snellere duidelijkheid. En laat er geen misverstand over bestaan: het zijn de echte vluchtelingen die vluchten voor oorlog en geweld en in Europa bescherming zoeken, die de dupe worden van disfunctioneel terugkeerbeleid.”

De Europese Commissie wil bovendien 10.000 man mobiliseren voor een sterkere Europese grens- en kustwacht en reserveert meer geld om eigen middelen aan te schaffen. Een belangrijke wijziging is ook dat deze Europese grens- en kustwacht mens en materieel – in overleg met het betreffende land – zal kunnen zetten in het buitenland, niet alleen in directe buurlanden van de EU zoals de huidige regels voorschrijven. “Waar vandaag de Europese grens in Spanje onder druk staat, kan dat morgen de Europese grens tussen Polen en de Oekraïne zijn. Wat we dus nodig hebben is een Europese Grens- en Kustwacht die flexibel inzetbaar is waar de noodzaak zich voordoet. Oók in het buitenland als dat kan voorkomen dat problemen zich in een later stadium presenteren aan de Europese grens,” aldus Lenaers.

Terug naar het overzicht