Anti-terrorismecommissie van start

Gepubliceerd op 22 september 2017

De aanslagen van de afgelopen jaren hebben keer op keer bewezen dat er zwakke plekken in het Europees antiterrorismebeleid zitten. Het komt te vaak voor dat informatie over daders van aanslagen ergens in de EU bekend is, maar dat deze informatie niet afdoende gedeeld wordt met alle lidstaten. De nieuwe parlementaire anti-terrorismecommissie is opgericht om dat probleem aan te pakken. Ik ben dan ook vereerd dat ik als vicevoorzitter samen met andere Europarlementariërs aan de slag mag gaan om te kijken hoe we het terrorismebeleid in Europa kunnen verbeteren.

Als commissie hebben we een jaar de tijd om het Europees antiterreurbeleid onder de loep te nemen en onze conclusies te presenteren. Het onderzoek zal deels een besloten karakter krijgen, het gaat namelijk in veel gevallen om de uitwisseling van gevoelige informatie tussen Europese inlichtingen- en politiediensten. Wat mij betreft ligt daar ook de belangrijkste taak van deze commissie, inzicht krijgen in de werking van die informatie-uitwisseling. Daarnaast wil ik weten of de huidige instrumenten die onze wetgeving biedt toereikend genoeg zijn om de terreur aan te pakken. Ook op de vraag of de nazorg van slachtoffers van terreur afdoende geregeld is, wil ik een antwoord.

Ik zal u het komende jaar op de hoogte houden van de vorderingen in deze commissie. In deze video beantwoord ik alvast de eerste vragen.

Terug naar het overzicht