Aftrap herziening Europese pensioenregels

Gepubliceerd op 5 maart 2015

Met de presentatie vandaag in de Commissie Sociale Zaken van het adviesrapport van CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers geeft het Europees Parlement het startschot voor de herziening van de Europese pensioenregels (IORP).

 “Het CDA was geen voorstander van deze herziening, maar nu de lidstaten (inclusief Nederland) hebben ingestemd met een nieuw compromis waarmee strengere eisen gesteld worden aan bedrijfstakpensioenfondsen, moeten we er alles aan doen om de herziening beperkt te houden.”

De Europese Commissie wil zichzelf vergaande bevoegdheden geven op het gebied van bijvoorbeeld beloningsbeleid, risicobeoordeling of pensioenuitkeringsoverzichten.

“Dat is onacceptabel en onnodig. Er zijn grote verschillen tussen pensioenstelsels in Europa en deze hangen nauw samen met nationale tradities en de nationale belasting-, sociale- en arbeidswetgeving. Een “one-size-fits-all”-aanpak helpt niet om onze doelen te bereiken.”

Nu het voorstel in het Parlement ligt, moeten we van de nood een deugd maken. “Pensioendeelnemers moeten kunnen vertrouwen op goed bestuur en een fatsoenlijke informatievoorziening. Daar doen wij voorstellen toe. Ook sporen wij landen aan om hun pensioenstelsels toekomstbestendig te maken, dat is in veel landen nog lang niet het geval. Daar zou de echte prioriteit van Europa moeten liggen”, aldus de CDA-Europarlementariër.

Terug naar het overzicht