Aanpak belastingontwijking

Gepubliceerd op 15 december 2017

Een lange, maar zeer belangrijke stemming afgelopen woensdag. Deze stemming ging over de aanbevelingen van de Panama Papers enquêtecommissie. In 2015 werd een grote verzameling van vertrouwelijke e-mails, verdragen, declaraties en bankafschriften openbaar. Deze werden onderzocht door een groot internationaal journalistiek onderzoeksproject. Dit onderzoek bracht op grote schaal belastingontwijking, maar ook belastingfraude en andere illegale activiteiten aan het licht. Naar aanleiding hiervan hebben we in het Europees Parlement een zogeheten enquêtecommissie opgericht om de toezeggingen van de lidstaten over transparantie op fiscaal gebied te beoordelen.

Als EU willen én moeten we een leidende rol spelen in de strijd tegen belastingontduiking, belastingontwijking en het witwassen van geld. Het innen van belasting is, en hoort een nationale competentie te blijven, maar de belastingdiensten van de lidstaten zouden onderling beter informatie moeten uitwisselen over belastingbetalers en -gerechtigden.
Mijn collega Esther de Lange, die zitting had in de enquêtecommissie, benadrukt dit ook: “Er zullen aanvullende stappen gezet moeten worden, in Europa en internationaal, om belastingontwijking aan te pakken. Als gewone burgers en het midden- en kleinbedrijf netjes hun belasting betalen dan mogen anderen de dans ook niet ontspringen.”
Inmiddels hebben onthullingen in de zogeheten Paradise Papers nieuwe vormen van internationale belastingontwijking aangetoond.

Deze onthullingen laten zien dat er nog een wereld te winnen valt wat betreft transparantie in de fiscale wereld, en dat we het onderwerp hoog op de Europese agenda moeten houden.

 

Foto: 

Terug naar het overzicht