Werkbezoeken in Limburg

Gepubliceerd op 15 mei 2017

Het Europees Parlement vergadert deze week in Straatsburg, maar gelukkig begon ik de week in eigen land met een heerlijk Limburg-ontbijt bereid door studenten van Gilde Opleidingen. Tijdens dit ontbijt komen Limburgse volksvertegenwoordigers van provinciaal, nationaal en Europees niveau informeel bij elkaar op uitnodiging van de provincie. Vervolgens zette ik koers naar Maastricht. Hier haalde ik Noah Paulus op, mijn stagiair voor deze week. Zijn ervaringen van een week in Straatsburg leest u verder in de nieuwsbrief.

Vervolgens snel door naar Chemelot Innovation and Learning Labs, kortom CHILL, en Zorgacademie Parkstad. In dit zogeheten centra voor innovatief vakmanschap werken overheid, onderwijs en lokale ondernemers samen om te zorgen voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Zeker voor mbo-studenten in de regio bieden deze centra interessante perspectieven. In Maastricht heb ik samen met experts gebrainstormd over betere regels voor grensarbeiders. Ten slotte had ik ook nog de eer om in het Gouvernement de Model European Parliament Limburg-conferentie te openen. Ik sprak met de deelnemers over mijn werk als Europarlementariër, maar ook over jongeren in Europa en welke rol er voor hen is weggelegd. Na een zeer interessante en dynamische dag was het tijd koers te zetten richting Straatsburg.

Terug naar het overzicht