Stemming over Duits tolplan

Gepubliceerd op 15 maart 2017

Aankomende woensdag zullen we in het Parlement stemmen over de Duitse tolplannen. Het Duitse tolplan werpt nieuwe barrières en grenzen op in de EU, terwijl wij die juist willen afbreken. Het is landen in de EU weliswaar toegestaan om tol te heffen, maar daarbij mogen de eigen inwoners niet worden bevoordeeld. Zo profiteren alleen eigenaren van in Duitsland ingeschreven zuinige auto’s van een verlaagde jaarlijkse wegenbelasting. Het zijn dus de buitenlandse weggebruikers, en dan ook nog vooral de bewoners in de grensregio’s zoals Limburg, die daar de dupe van zullen zijn.

Tijdens de vorige Straatsburgsessie hebben we hierover al gedebatteerd met Eurocommissaris Bulc en ik heb haar toen met klem verzocht om zich te blijven verzetten tegen dit slechte Duitse plan. Iedere vorm van discriminatie zullen we samen, ook vanuit het Europese Parlement, moeten bestrijden.

Terug naar het overzicht