Spaanse visie op toekomst EU

Gepubliceerd op 18 januari 2019

Tijdens iedere vergaderweek in Straatsburg spreekt een regeringsleider de plenaire vergadering van het Europees Parlement toe en vertelt zijn of haar visie op de toekomst van de Europese Unie. Afgelopen woensdag werd deze eer toebedeeld aan de minister-president van Spanje Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Sinds januari 2018 zijn er al 13 regeringsleiders afgereisd naar Straatsburg om hun beeld van “het Europa van morgen” te geven. De premier hield een lang betoog over het sociale gezicht dat de Europese Unie moet tonen. Zo vertelde hij ook een groot voorstander te zijn van de nieuw op te richten Europese arbeidsautoriteit (ELA). Als hoofdverantwoordelijke voor ELA in het Europees Parlement kan ik natuurlijk alleen maar blij zijn met deze bemoedigende woorden.

Verder benadrukte hij dat zijn regering voor veel verdergaande en diepere Europese samenwerking is. Zo noemde hij het ontwikkelen van een Europees leger en pleitte hij voor een Europese werkloosheidsregeling. Zeker bij zijn laatste suggestie heb ik grote bedenkingen. Spanje was een van de landen waar de economische en financiële crisis het hardst heeft toegeslagen. Dit had ook grote gevolgen voor de werkloosheid in het land. Gelukkig gaat nu het economisch een stuk beter en dit is mede te danken aan het beleid van de voorgaande regeringen. Toch is de werkloosheid in Spanje nog altijd een van de hoogste van de EU en lijkt mij de suggestie van een Europese werkloosheidsregeling niet realistisch. Ik sluit me dan ook graag aan bij mijn CDA-collega Esther de Lange die tijdens het debat benadrukte dat de verantwoordelijkheid voor een sociaal Europa thuis begint en dat er in Spanje nog veel werk aan de winkel is.

Terug naar het overzicht