Het Europees Parlement krijgt nieuwe spelregels. Wat betekent dit precies?

Gepubliceerd op 31 januari 2019

Er wordt vandaag gestemd over nieuwe interne regelementen van het Europees Parlement. Het CDA heeft zich daarbij onder andere ingezet voor een gedegen financiële verantwoording door alle leden van het Europees Parlement, meer aandacht voor het voorkomen van intimidatie op de werkvloer en voor meer transparantie over ontmoetingen met maatschappelijke belangenbehartigers en lobbyisten.

Het CDA betreurt ten zeerste dat een nipte meerderheid in de Europese Volkspartij (waar het CDA deel van uitmaakt) een geheime stemming heeft aangevraagd over de meest gevoelige punten: de financiële verantwoording van de onkostenvergoeding en de transparantie over welke lobbyisten een parlementariër ontmoet. Dit raakt de kern van de zaak: er is behoefte aan meer transparantie en daarom moet het mogelijk zijn om na te gaan hoe de Europarlementariërs op dit onderwerp hebben gestemd. Sterker nog, het CDA vindt het paradoxaal en onwenselijk om over meer transparantie in het geheim te stemmen.

Het CDA kiest er dan ook voor om bij deze het eigen stemgedrag op de twee geheime onderdelen openbaar te maken.

1. De aanscherping van de regels voor de maandelijkse onkostenvergoeding van Europarlementariërs. Dit houdt in dat alle leden van het Europees Parlement voortaan een gedragscode moeten tekenen waarin uiteen wordt gezet hoe zij met deze vergoeding om dienen te gaan. Daarnaast moet het Europees Parlement het makkelijker maken voor de leden om hun boekhouding omtrent deze maandelijkse onkostenvergoeding te publiceren – zij het op vrijwillige basis. Het CDA hanteert zelf nu al strengere regels dan het Europees Parlement. Zo worden alle huidige uitgaven van de vijf CDA-Europarlementariërs door een externe boekhouder gecontroleerd. Het CDA stemde hier VOOR.

2. Het voorstel dat Europarlementariërs die verantwoordelijk zijn voor een bepaalde wet (zogenoemde Rapporteurs) en commissievoorzitters hun afspraken met lobbyisten en belangenbehartigers moeten publiceren. Het CDA stemde hier VOOR.

Wel zet het CDA vraagtekens bij de verplichting om alleen afspraken met geregistreerde organisaties toe te staan. Hoewel het CDA voor meer transparantie is en de noodzaak van een dergelijk transparantieregister onderschrijft, is het van mening dat dit specifieke voorstel het doel voorbij schiet. Het moet mogelijk blijven om juist als volksvertegenwoordiger met iedereen, dus ook met niet-professionele lobbyisten, te spreken. Bijvoorbeeld met ouders van kinderen met een zeldzame ziekte waarvoor in Europa medicijnen ontwikkeld en op de markt gebracht moeten worden. Juist de input van deze mensen, naast de georganiseerde en betaalde lobbyisten, houdt een volksvertegenwoordiger scherp. Het CDA wil erover waken dat bij de uitwerking van de vandaag gestemde regels deze mensen niet de dupe worden.

Terug naar het overzicht