Hand op de knip voor de meerjarenbegroting

Gepubliceerd op 25 oktober 2019

Iedere zeven jaar maakt de EU een langetermijnbegroting om in grote lijnen te bepalen hoe het geld in de toekomst uitgegeven dient te worden. Dit heet het ‘Meerjarig Financieel Kader’. De discussie daarover voor de periode 2021-2027 is momenteel volop aan de gang. De huidige meerjarenbegroting (2014-2020) bedraagt 1,026 miljard euro of 1,03 procent van het bruto nationaal inkomen (BNI) van de 28 EU-lidstaten. Een meerderheid van het Europees Parlement wil dit percentage verhogen naar 1,3 procent. En daar zijn wij het als CDA-delegatie niet mee eens. Het blijkt namelijk dat momenteel nog veel geld op de plank blijft liggen. Ik pleit ervoor dat we allereerst kijken hoe we efficiënter met ons geld om kunnen gaan en op welke posten we kunnen bezuinigen, voordat we de begroting uitbreiden. Ik ben dus voor een verstandige en doelmatige aanpak.

Bekijk hieronder de video waarin ik uitleg waarom wij als CDA-delegatie tegen een verhoging van de meerjarenbegroting zijn:

 

Tussendoor wordt echter ook ieder jaar de balans opgemaakt zodat de begroting voor het jaar daarop op maat is en er voldoende geld beschikbaar is voor de prioriteiten die op dat moment actueel zijn. Zo hebben wij deze week gestemd over het EU-budget voor het jaar 2020. Ik ben blij dat er in het parlement brede steun was voor onze prioriteiten voor het komend jaar: ambitieuze klimaatdoelstellingen, het creëren van nieuwe banen en meer geld voor de aanpak van jeugdwerkeloosheid en grensoverschrijdende studieprogramma’s zoals Erasmus+. Maar als CDA willen we ook bezuinigen waar nodig. Zo zijn we het als parlement erover eens dat we de financiële toetredingssteun aan Turkije moeten verminderen. Momenteel gaan er ieder jaar nog honderden miljoenen Euro’s naar Turkije om het land te helpen aan een lijst met eisen te voldoen zodat zij mogelijk lid kunnen worden van de EU. De Turkse regering blijft na al die jaren echter weigeren om zich aan te passen aan de waarden en normen die in de EU gelden, denk hierbij aan respect voor de rechtstaat en de vrijheid van meningsuiting. Ik ben blij dat men nu beseft dat die financiële steun vooral geldverspilling is. Goed dus dat we die steun willen verminderen, maar wat mij betreft zou de geldkraan naar Turkije helemaal dichtgedraaid moeten worden.

Terug naar het overzicht