Fipronil-schandaal

Gepubliceerd op 22 september 2017

Het ‘fipronil-schandaal’, ook wel bekend als de eiercrisis, houdt al enige tijd de gemoederen bezig, zo bleek ook deze week tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg. In juli kwamen de eerste berichten naar buiten over de aanwezigheid van de stof fipronil in eieren, voornamelijk in Nederland en België. Deze stof zou mogelijk gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Meteen werden de Europese Commissie en overige lidstaten hiervan op de hoogte gebracht via een Europees systeem voor het uitwisselen van belangrijke informatie over voedselveiligheid.

Toch is het de vraag of dit systeem goed heeft gewerkt tijdens de eiercrisis. Er zijn steeds meer geluiden dat de aanwezigheid van fipronil in eieren al eerder werd opgemerkt, maar dat deze informatie pas later met andere landen is gedeeld. Het is dan ook belangrijk om te kijken of dit systeem verbeterd kan worden, zodat de informatie-uitwisseling over onveilig voedsel sneller en gestroomlijnder kan verlopen in de toekomst. Ook heeft mijn CDA-collega Annie Schreijer-Pierik om financiële steun gevraagd voor bedrijven die buiten hun schuld om in de problemen zijn geraakt door het schandaal. Met haar hoop ik dat deze steun inderdaad geboden zal worden.

Terug naar het overzicht