Europees Parlement steunt Provincies Drenthe en Overijssel

Gepubliceerd op 14 februari 2017

Uit het Europees Globaliserings Fonds (EGF) wordt een bedrag van € 1.818.750 beschikbaar gesteld om ontslagen werknemers in de Provincies Overijssel en Drenthe aan een nieuwe baan te helpen of om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het Europees Parlement heeft vandaag plenair ingestemd met de EGF-aanvraag van deze twee Nederlandse provincies. Daarmee is de aanvraag dan ook definitief en kunnen de provincies de initiatieven starten om hun ontslagen burgers te helpen.

Afgelopen jaren hebben verschillende winkels personeel moeten ontslaan of – zoals V&D – hun deuren moeten sluiten, onder andere als gevolg van de toegenomen concurrentie van webwinkels. Zo zijn er in de provincies Drenthe en Overijssel meer dan 1000 mensen op straat komen te staan.


“De massaontslagen in deze relatief kwetsbare regio hebben gezorgd voor een ingrijpende werkloosheid”, stelt CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers. “Met dit beschikbare geld proberen we de mensen van baan naar baan te begeleiden, eventueel met een benodigde tussenpauze.”


De EGF-steun komt niet ten goede aan de betreffende bedrijven, maar aan de ontslagen werknemers zelf. Het geld wordt onder meer gebruikt om werkzoekenden aan een baan te helpen, om hen trainingen of bij- en omscholingstrajecten te laten volgen en/of om hen te ondersteunen bij het starten van een eigen bedrijf. “Op deze manier zetten we ons in Europa in voor en verklaren we ons solidair met mensen die hun baan kwijt raken. Ik ben dan ook blij dat de provincies Drenthe en Overijssel van de mogelijkheid gebruik hebben gemaakt om, voor de werkzoekenden in hun regio, geld uit dit fonds te verwerven,” aldus Lenaers.

Terug naar het overzicht