De maat is vol: CDA steunt kritische Hongarije-resolutie

Gepubliceerd op 10 mei 2017

Ondanks dat de regerende Hongaarse partij deel uitmaakt van onze politieke familie, hebben we er deze week toch voor gekozen een kritische resolutie over dit land te steunen. Na jaren van terugkerende debatten over de grondrechten in Hongarije wordt het tijd de geëigende procedure te volgen om de situatie in Hongarije te onderzoeken. Het Europees Parlement zal daarvoor een officieel verzoek doen aan de Europese Commissie. We moeten niet voorbarig zijn met onze conclusies, maar de anti-Brusselcampagne, nieuwe wetgeving over asielprocedures en de omstreden wet die de sluiting van de Central European University mogelijk maakt, baren wel degelijk onze zorgen. We zien in zowel Polen als Hongarije een trend ontstaan die ingaat tegen de Europese fundamentele waarden. Het wordt daarom tijd dat de hoeder van de Europese verdragen, de Europese Commissie, opkomt voor die waarden en grondrechten en de befaamde artikel 7 procedure start, waarmee uiteindelijk het land zijn stemrecht kan verliezen in de Raad.

Terug naar het overzicht