Bied Afrikanen opvang op hun eigen continent

Gepubliceerd op 17 november 2016

Gemiddeld 1 op de 47 migranten die vanuit Noord-Afrika proberen Europa te bereiken op een bootje moet die poging met de dood bekopen. Het plan om mensen van de bootjes te halen en hen in Noord-Afrika de procedure te laten starten, moet dan ook in Nederland en Europa omarmd worden, vinden wij.

De Europese Unie heeft sinds halverwege 2015 de aanwezigheid op zee verdrievoudigd, en toch lijkt 2016 een absoluut dieptepunt te worden wat betreft sterfgevallen op zee. De enige manier om mensenlevens te redden, is te voorkomen dat mensen nog in zo’n bootje stappen. Het CDA heeft al eerder gepleit voor safe havens in de regio, om dicht bij huis veilige opvang te bieden aan mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Daarnaast moeten we de procedure voor asielaanvragen anders inrichten. Zolang we die vooral in Europa in behandeling nemen, zal er niets veranderen, want dan blijven mensen de oversteek wagen.

Daarom pleit de Duitse minister De Maizière voor een nieuwe aanpak. Zorg ervoor dat er in Noord-Afrikaanse landen centra worden opgericht waar asielzoekers de procedure kunnen doorlopen. Breng iedereen die momenteel wordt opgepikt door Frontex of de Italiaanse kustwacht naar deze centra in Afrika. Verdeel een vastgesteld aantal van mensen die in aanmerking komen voor asiel, op een veilige manier over Europese landen. Wie geen recht heeft op asiel, zal moeten terugkeren.

Waarom vindt het CDA dit belangrijk? In de eerste plaats omdat we hiermee de kansen verkleinen dat asielzoekers de gevaarlijke overtocht zullen wagen. Daarnaast biedt het een oplossing voor de grootste achilleshiel van het Europese asielbeleid, namelijk de terugkeer van diegenen die geen recht hebben op asiel in de EU.

Neem het voorbeeld van de Nigerianen. Naar verwachting slagen in 2016 zo’n 40.000 Nigerianen erin om de Italiaanse kust te bereiken. In heel Europa krijgt gemiddeld een kwart van de Nigerianen daadwerkelijk asiel. 30.000 van hen zullen dus terug moeten keren naar Nigeria, en daar slagen we, ook in Nederland, maar mondjesmaat in.

Nette procedure
Het is dus veel verstandiger om deze 30.000 Nigerianen te weerhouden van zo’n overtocht door ze aan de zuidkant van de Middellandse Zee op te vangen. Vanzelfsprekend moet die opvang goed zijn en moet er daar een nette procedure georganiseerd worden voor de asielaanvragen. Er zijn duidelijke afspraken nodig met de landen in Noord-Afrika, en dat is inderdaad niet eenvoudig. Maar het plan verdient het om op Europees niveau en in de bilaterale contacten met de landen in Noord-Afrika op de agenda te staan. Als de Europese Unie of de Duitse minister van Binnenlandse Zaken dat zelf niet doet, dan moet de Nederlandse regering het doen. Mona Keijzer (CDA) is Tweede Kamerlid, Jeroen Lenaers (CDA) is lid van het Europees Parlement.


Deze opinie door Mona Keijzer en Jeroen Lenaers verscheen op 17 november 2016 in het Algemeen Dagblad

Terug naar het overzicht