Watersnood

Gepubliceerd op 27 juli 2021

De afgelopen weken zijn we opgeschrikt door het hoogwater op verschillende plekken in Europa. Met bakken kwam het water uit de hemel. Zo veel dat de rivieren en beken het niet aankonden en overstroomden, met alle gevolgen van dien.

De beelden van onderwater gelopen woningen en zelfs complete huizen die weggeslagen zijn door het water staan bij ons allemaal op het netvlies gebrand. Het natuurgeweld is immens en laat zien hoe kwetsbaar we kunnen zijn. Tegelijkertijd zag je ook een geweldige saamhorigheid. Hele dorpen en wijken kwamen samen om barrières van zandzakken en nooddijken te bouwen om zo het huis van je buren te beschermen. Soms had het effect, maar in andere gevallen was het water helaas sterker.

Die saamhorigheid was er niet alleen in Limburg zelf, maar ook over de grens heen. Limburgers weten maar al te goed dat landsgrenzen niet bestaan voor Mooder Maas, de Geul, Roer en andere rivieren. Duitse collega’s van de brandweer schoten te hulp in de gemeente Beesel om samen met lokale jongeren de dijken te verhogen. Reddingswerkers uit onder andere Italië en Frankrijk reisden naar België om daar te helpen en mensen te redden tijdens het noodweer. Het laat wat mij betreft ook het belang en de kracht van Europese samenwerking zien. Ook op het Europese politieke niveau zoeken we de samenwerking op. Samen met onze Duitse en Belgische collega’s hebben we de Europese Commissie in een brief gevraagd om de getroffen gebieden zo snel mogelijk hulp te bieden vanuit het Europese Solidariteitsfonds. Dit fonds is juist opgericht om op natuurrampen te kunnen reageren en gezamenlijk Europese solidariteit te tonen. De afgelopen jaren is het fonds al verschillende malen ingezet. Onder andere voor hulp na de grote bosbranden in Portugal in 2017 en de aardbevingen in Italië. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen antwoordde afgelopen week op onze brief en gaf aan dat het Solidariteitsfonds open staat voor deze ramp. Ze benadrukte nogmaals de Europese solidariteit door stellen: ‘Wir trauern gemeinsam, wir helfen gemeinsam und wir bauen gemeinsam wieder auf’.Mooie woorden waar ik me graag bij aansluit. Het is nu van belang dat ook Nederland een aanvraag doet op het Europees Solidariteitsfonds zodat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor de wederopbouw van de getroffen gebieden.

De brief aan Commissievoorzitter Von der Leyen en haar reactie kunt u hier lezen.

Terug naar het overzicht