Voorstel voor EU humainitair visum afgekeurd

Gepubliceerd op 16 november 2018

Het voorstel dat de Europese Commissie opriep om een Europees humanitair visum in te stellen heeft het deze week niet gered. Het voorstel bereikte niet de benodigde meerderheid tijdens de stemming en kwam 27 stemmen te kort. Wij hebben ons op de eindstemming onthouden, wat betekent dat we niet uitgesproken vóór of tegen het voorstel zijn. Momenteel is er al de mogelijkheid voor lidstaten om naast het reguliere Europees Gemeenschappelijk Asielsysteem zogeheten humanitaire visa toe te kennen aan mensen in nood. Deze mogelijkheid moet volgens het CDA blijven bestaan. Waarin het rapport echter te ver gaat is dat het de verplichting oplegt dat humanitaire visa bij ieder consulaat of ambassade van een lidstaat ingediend moet kunnen worden. Deze inperking van flexibiliteit is onwenselijk. Mijns inziens is het aan de lidstaten zelf om te bepalen waar en in welke mate zij dit instrument in willen zetten. Zo kan het zijn dat één regio in de wereld in het bijzonder getroffen wordt door een ramp of oorlog en het dus wenselijk kan zijn om de mogelijkheid tot humanitaire visa daar open te stellen, terwijl dat tegelijkertijd niet geldt voor een andere regio.

 

Foto: 

Terug naar het overzicht