Volgende stap naar eerlijkere arbeidsmarkt

Gepubliceerd op 16 maart 2018

In de afgelopen 10 jaar is het aantal ‘mobiele werknemers’ verdubbeld: ongeveer 17 miljoen mensen werken momenteel in een ander land dan waar ze wonen of vandaan komen. Dit is natuurlijk een mooie ontwikkeling, maar met de groei van het aantal grensoverschrijdende werknemers liggen ook meer sociale fraude en oneerlijke concurrentie op de loer.

Bij de Europese verkiezingen van 2014 heb ik campagne gevoerd voor een eerlijke arbeidsmarkt. En inmiddels zijn ook de nodige stappen gezet. Er is een platform tegen zwartwerk opgericht, er is versterkte samenwerking van grensoverschrijdende arbeidsbemiddelingsdiensten, er komt verbeterde wetgeving op het gebied van detachering, op het gebied van handhaving én van coördinatie van grensoverschrijdende sociale zekerheid. Daar heb ik me voor het CDA hard voor ingespannen en we zijn ook blij met de bereikte resultaten.

De regels worden dus steeds eerlijker en beter, maar zonder handhaving zijn faire en goede regels in de praktijk niets waard. Handhaving van de regels is natuurlijk extra moeilijk bij grensoverschrijdende mobiliteit. Nationale arbeidsinspecties moeten daarom over de grenzen heen, dus Europees, actief zijn. Zodoende heeft de Europese Commissie deze week het zogeheten Sociale Rechtvaardigheidspakket gepresenteerd. Met daarin de oprichting van een Arbeidsautoriteit voor verbeterde samenwerking en informatie-uitwisseling tussen lidstaten rond arbeidsinspecties van grensoverschrijdende werknemers. Daarnaast, wordt de informatietoegang voor werknemer en werkgever tot rechten en plichten in grensoverschrijdende situaties verbeterd.

Bij deze Arbeidsautoriteit gaan ‘verbindingsofficieren’ uit de lidstaten op één locatie samenwerken. Deze mensen krijgen daar letterlijk en figuurlijk de ruimte om gemakkelijk, snel én grenzeloos met elkaar te werken. In het parlement gaan we de komende maanden hard aan de slag met het realiseren van deze Arbeidsautoriteit en de daaruit voortvloeiende betere handhaving. Om nóg meer werk te maken van een eerlijke arbeidsmobiliteit in Europa, en om de belofte van de bestrijding van fraude en verdringing nóg verder na te komen. Grote stappen hebben we al gezet, nu gaat het om het laatste ontbrekende puzzelstukje. Ik ga u hierover uiteraard op de hoogte houden de komende maanden.

 

Foto: 

Terug naar het overzicht