Tsjechië neemt het stokje over van Frankrijk

Gepubliceerd op 9 juli 2022

Elk half jaar roteert het voorzitterschap van de Europese Unie. De Fransen beten begin dit jaar het spits af en gaven de afgelopen week op 1 juli 2022 het voorzitterschap over aan de Tsjechen. Voorzitter van de Europese Unie zijn betekent de vergaderingen leiden van de Raad van de Europese Unie waarin alle 27 regeringen van de lidstaten vertegenwoordigd zijn. Met het voorzitterschap heeft Tsjechië een belangrijke rol als het gaat om het sturen van wetgevend en politiek besluitvormingsprocessen. Ieder lidstaat stelt haar eigen prioriteiten tijdens zijn leiderschapspositie in de Raad. Toch wordt er ook nauw samenwerkt, want een half jaar is zo voorbij. Om voor wat samenhang in EU-beleid te zorgen hebben we de ‘trojka’, een samenwerkingsverband tussen drie lidstaten die aaneengesloten het voorzitterschap van de Europese Unie bekleden. Frankrijk en Tsjechië vormen samen een trojka met Zweden wat begin 2023 het voorzitterschap zal overnemen. Samen maken zij afspraken over hun voornemens. De Fransen hebben bijvoorbeeld een belangrijke bijdragen geleverd aan het FitFor55 klimaatpakket waarover ik de vorige keer schreef, nieuwe regels voor de digitale economie, en verenigde actie in reactie op de invasie van Rusland wat resulteerde in zes sanctiepakketten. De oorlog in Oekraïne heeft sterk invloed op het EU-beleid. Iets wat zich zal voortzetten tijdens het Tsjechisch voorzitterschap. De Tsjechische leider was samen met de leiders van Polen en Slovenië de eerste Europese leiders die Kiev bezochten toen het nog belegerd was om een solidariteitsboodschap uit te dragen. Deze solidariteit zal ook tijdens het Tsjechisch voorzitterschap centraal staan. Het voorzitterschap draagt het motto: “Europa als opdracht”. Hierbij speelt eendracht een essentiële rol. De Tsjechen zullen aan de slag gaan met het tegengaan van negatieve gevolgen voor de burgers zoals inflatie, gebrek aan energie, en de voedselcrisis. “Rethink, Rebuild, Repower” is de opdracht. In het specifiek benoemde de Tsjechische minister-president, Petr Fiala, vijf pijlers op. Allereerst het beheersen van de vluchtelingencrisis en de wederopbouw van Oekraïne na de oorlog. Ten tweede, energieveiligheid waarbij taxonomie en het diversifiëren van energiebronnen belangrijke rollen spelen. Ten derde, het stimuleren van EU-verdedigingmogelijkheden, ook op het gebied van cyberveiligheid. Ten vierde, het heropbouwen van de Europese economie, dat inzet op een EU als industriële en technische leider. En als laatste, ten vijfde, het beschermen van de democratie in de EU. Zo haalde de Tsjechische minister-president aan: “Zoals Reagan zei is vrijheid nooit meer dan een generatie verwijderd van uitroeiing. Hetzelfde geldt voor democratie”. Met deze belangrijke inzet zullen we het komend halfjaar ook vanuit het Europees Parlement weer verder bouwen aan een sterker Europa.

Terug naar het overzicht