Toekomst van Europa met president Roemenië

Gepubliceerd op 26 oktober 2018

Tijdens elke plenaire vergadering van het Europees Parlement wordt een Europese regeringsleider uitgenodigd om in het parlement zijn of haar visie op de toekomst van Europa te geven. Deze week was het de beurt aan de Roemeense president Klaus Iohannis om voor het parlement te spreken.

In het licht van de uitdagingen waar de Unie mee te maken heeft, zoals de migratiecrisis, verschillende terroristische aanslagen en de financiële en economische crises, vindt president Iohannis het van belang dat er wordt gezocht naar een gemeenschappelijke visie. In de toekomst moet gepleit worden voor eenheid, samenhang, solidariteit, democratie en een gemeenschappelijke weg. In geen geval mogen de fundamentele principes in het gedrang komen. Aan de toekomst van Europa kan niet gewerkt worden zonder actieve betrokkenheid van de Europese burgers. Verder benadrukte hij het belang van een benadering die de diversiteit waarborgt, maar tegelijkertijd ervoor zorgt dat we internationaal als eenheid optreden.

Gezien de aantijgingen van corruptie tegen de huidige regering in Roemenië, benadrukte de president het belang van respect voor Europese waarden. Daarbij zei hij dat hij in zijn rol als president van alle Roemenen zich zal blijven inzetten om de bescherming van democratische waarden en de rechtsstaat te garanderen en dat het gevecht tegen corruptie door moet gaan. Commissievoorzitter Juncker zei hierover terecht dat de Roemeense regering en het parlement gewaarschuwd moeten worden. De onafhankelijkheid van de rechtspraak staat momenteel ter discussie, maar de rechtsstaat moet gerespecteerd worden. Ook moedigt de heer Juncker aan om voor de start van het Roemeense Raadsvoorzitterschap in januari 2019 nationale consensus te bereiken over corruptiebestrijding. In mijn vorige nieuwsbrief benoemde ik ook al het belang van politiek vrij van corruptie en dat we als EU eensgezind voor de rechtsstaat moeten staan.

 

Foto: 

Terug naar het overzicht