Tegenslag voor pulsvisserij

Gepubliceerd op 19 januari 2018

Hét onderwerp van gesprek de afgelopen week in het Europees Parlement was de pulsvisserij. We debatteerden en stemden namelijk over gemeenschappelijke EU-regels voor de instandhouding van visbestanden en maritieme ecosystemen. Onderdeel daarvan zijn innovatieve vismethoden zoals de pulsvisserij.

Wat is pulsvisserij?
In de pulsvisserij worden platvissen zoals tong en schol opgeschrikt van de zeebodem met zwakke stroompulsen zodat ze het net inzwemmen. Voorheen werden deze vissen gevangen met een zogeheten boomkor waarbij er met metalen kettingen over de zeebodem gesleept wordt om de platvissen op te schrikken. Deze kettingen veroorzaken veel schade aan de zeebodem en door het zware gewicht van de metalen kettingen verbruiken deze schepen ook veel meer brandstof. Een ander voordeel van de pulsvisserij ten opzichte van de traditionele visserij met de boomkor is dat de ongewenste bijvangst van bodemleven en ondermaatse vis met meer dan 50% is verminderd.

Pulsvisserij in de EU
Elektrisch vissen is in principe verboden in de Europese Unie, maar er zijn zogeheten ontheffingen op dit verbod mogelijk om onderzoek te doen naar meer duurzame methoden van vissen. De Nederlandse vissersvloot beschikt momenteel over 84 van deze ontheffingen.
Tegenstanders van de pulsvisserij wijzen erop dat het té effectief is en er in de wateren geen vis meer overblijft voor de vissers die niet met dit systeem werken. Dit zijn voornamelijk kleinere vissers uit Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is het onderzoek naar de gevolgen van de elektrische pulsen op de rest van het bodemleven nog niet afgerond.
De afgelopen weken werd er een zeer agressieve lobby in en rondom het Europees Parlement gevoerd door met name Franse milieuorganisaties die het beeld schetsen dat met pulskor vissen elektrisch doormidden worden gereten en zwaar lijden. Wetenschappelijk onderzoek vanuit de Universiteit van Wageningen spreekt dit tegen. Helaas hebben deze emotionele argumenten het gewonnen van jarenlang diepgaand onderzoek tijdens de stemming in het parlement.

Hoe nu verder?
De Nederlandse innovatie en techniek binnen de visserij ligt ver voor op rest van Europa, daarnaast heeft Nederland veruit het grootste quota op de vangst van platvissen en zijn we er bij gebaat om in de visserij op platvissen te innoveren en te verduurzamen.
Het is doodzonde dat innovatie en werken naar een duurzame Europese visserij nu wordt tegengehouden. Het is funest voor de Nederlandse vissers die vele tonnen geïnvesteerd hebben in deze nieuwe techniek. Als CDA zullen we ons sterk blijven maken voor de Nederlandse visserij. Ook vanuit de Nederlandse regering is teleurgesteld gereageerd. Minister Schouten gaf aan zich fel te zullen verzetten tegen een Europees verbod op de pulsvisserij. Nu het parlement heeft tegengestemd, is het een taak van de lidstaten en de Europese Commissie. Binnen de raad van visserijministers van de EU stuit minister Schouten ook op veel verzet tegen de pulskor. De bal ligt nu bij de Europese Commissie. Eurocommissaris Vella kan het gehele rapport terugtrekken.

 

Foto: 

Terug naar het overzicht