Sneller af van Russisch gas

Gepubliceerd op 11 maart 2022

De oorlog in Oekraïne onderstreept de urgentie om zo spoedig mogelijk onze Europese energiebronnen te diversifiëren. Waar Rusland enerzijds geraakt wordt door Westerse sancties, wordt het land anderzijds gevoed met Europese geld, omdat wij veel gas en olie inkopen bij de Russen. Het aandeel Russisch gas in Nederland is goed voor 15%, maar voor vele andere lidstaten is dat een ander verhaal. Zo blijft het afstappen van Russisch gas voor landen als Duitsland en Polen, die daar voor meer dan de helft van hun afname afhankelijk van zijn, een heikel punt. Een land als Estland is zelfs bijna voor 100% afhankelijk van Rusland. In totaal komt het in Europa neer op een gasimport uit Rusland van 40% en een olie-import van een derde van het Europees totaal.  De Europese Commissie kwam daarom afgelopen dinsdag met een hoognodig actieplan, REPowerEU, dat de import van Russisch gas met twee derde terug moet dringen binnen een jaar tijd. Het voorstel zet in op een versnelde energietransitie en het zoeken van alternatieven voor Russisch gas op korte termijn. Zo wordt er gekeken naar een verhoogde import van vloeibaar aardgas (LNG) en een groter aanbod van alternatieve gassen als biomethaan en waterstof. Tevens probeert de EU nieuwe afspraken te maken met landen als de Verenigde Staten, Egypte en Qatar. Daarnaast is het van belang dat er op hoog tempo wordt geïnvesteerd in duurzame bronnen als warmtepompen en wind- en zonne-energie. Ook zet de EU in op een betere energie-aansluiting tussen lidstaten. Het bouwen aan een EU die zelfvoorzienend is werkt niet alleen positief voor onze vrijheid en veiligheid, maar creëert ook meer kansen als het gaat om werkgelegenheid in de EU.

Terug naar het overzicht