Reactie Jeroen Lenaers (CDA) op stemming Europese ‘Blue Card’:

Gepubliceerd op 15 september 2021

Vandaag stemde het Europees Parlement in met de Europese ‘Blue Card’, te vergelijken met de ‘Green Card’ uit de Verenigde Staten. Jeroen Lenaers (CDA) is blij met de uitkomst:

“De Europese ‘Blue Card’ voor het aantrekken van hooggekwalificeerde werknemers uit het buitenland was aan herziening toe. Slechts een paar lidstaten maakten daar gebruik van. Nederland bijvoorbeeld bijzonder weinig, terwijl de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken recent heeft aangegeven dat Nederland de kansen die arbeidsmigratie van buiten de Europese Unie biedt, niet voldoende benut.

Het staat buiten kijf dat Europa hooggekwalificeerd talent moet aantrekken om internationaal competitief te blijven, zeker nu de EU flink inzet op de instrumenten van de economie van morgen, zoals kwantumcomputers en kunstmatige intelligentie. In het aantrekken van talent presteert de Europese Unie momenteel beneden de maat. Met de nieuwe ‘Blue Card’ wordt beter ingespeeld op de behoeftes van de Europese markt en het biedt tegelijkertijd voldoende flexibiliteit aan de individuele lidstaten om aan specifieke behoeftes van de eigen arbeidsmarkt te voldoen.”

Terug naar het overzicht